یک تابستان متفاوت با پایگاه تابستان دخترانه شهید چمران برای دانش آموزان دوره دوم

زهرا مهدیان

فرم پیش ثبت نام کلاس سوم ادبستان دخترانه سال تحصیلی 1401-1402

زهرا مهدیان

فرم ثبت نام دوره مثبت چمران – دختران

زهرا مهدیان

داستان اسباب کشی ما به خانه جدید! (جمع و تفریق کسر-ریاضی چهارم)

عارفه رهبر

مهمان ناخوانده خانه مادربزرگ! (آموزش کسر-ریاضی چهارم)

عارفه رهبر

آموزش مبحث عدد نویسی با استفاده از یک ساخت و ساز جذاب

عارفه رهبر

داستان پله های مهربونی (آموزش عدد نویسی و گسترده نویسی اعداد در قالب قصه گویی)

عارفه رهبر

تا حالا یک ماشین بستنی فروشی درست کردی؟! ( آموزش مبحث ماشین ورودی خروجی با یک ساخت و ساز جالب)

عارفه رهبر

و اینگونه فارسی جذاب تر میشود! (درس هفتم فارسی چهارم دبستان)

عارفه رهبر

کسر های خوردنی! (آموزش کسر – ریاضی چهارم)

عارفه رهبر