ما که هستیم؟
ما که هستیم؟

مجتمع آموزشی شهید چمران، با تلاش شبانه روزی یک خانواده ی دو نفره، شکل گرفت.

احمد رضا اعلایی، لیسانس نمایش عروسکی و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر دارد و بعد از تحصیلات دانشگاهی، در حوزه علمیه مشکات، تحصیلات حوزوی را دنبال کرده است. زهرا شاه حسینی نیز تدوین فیلم و روانشناسی خوانده است.

هم اکنون، احمدرضا اعلایی مدیریت ادبستان پسرانه شهید چمران، و زهرا شاه حسینی، مدیریت حسینیه کودک و ادبستان دخترانه شهید چمران را به عهده دارند.

مجتمع آموزشی شهید چمران، در دو مقطع سنی چهار و پنج سال در حسینیه کودک، چهار مقطع تحصیلی؛ پیش دبستانی تا کلاس سوم دخترانه و پنچ مقطع تحصیلی؛ پیش دبستانی تا کلاس چهارم پسرانه مشغول فعالیت است.