خانواده بزرگ شهید چمران ما که هستیم؟
خانواده بزرگ شهید چمران ما که هستیم؟

مجتمع آموزشی شهید چمران، با تلاش شبانه روزي يک خانواده ي دو نفره، شکل گرفت.

احمد رضا اعلايي، ليسانس نمايش عروسکي و فوق ليسانس کارگرداني تئاتر دارد و بعد از تحصيلات دانشگاهي، در حوزه علميه مشکات، تحصيلات حوزوي را دنبال کرده است. زهرا شاه حسيني نيز تدوين فيلم و روانشناسي خوانده است.

هم اکنون، احمدرضا اعلایی مدیریت ادبستان پسرانه شهید چمران، و زهرا شاه حسینی، مدیریت حسینیه کودک و ادبستان دخترانه شهید چمران را به عهده دارند.

مجتمع آموزشی شهید چمران، در دو مقطع سنی چهار و پنج سال در حسینیه کودک، چهار مقطع تحصیلی؛ پیش دبستانی تا کلاس سوم دخترانه و پنچ مقطع تحصیلی؛ پیش دبستانی تا کلاس چهارم پسرانه مشغول فعالیت است.