از اینکه تصمیم گرفتید عضوی از جامعه ی چمرانی ها شوید و به عنوان یک همکار در این مجموعه فعالیت داشته باشید، خیلی سپاسگزاریم. فرم زیر مجموعه ای از مشخصات فرد، ویژگیها، توانمندیها و علاقمندی های شماست. خواهشمندیم این فرم را با دقت فراوان پر بفرمایید تا در انتخاب و تصمیم گیری به جمع بندی خوبی از یکدیگر برسیم.

لازم به ذکر است که فرمهای پر شده به صورت فصلی و یا سالانه بررسی می شود. پس از ارسال فرم شما بررسی و در صورت نیاز با شما تماس می گیریم.