خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها

راهچه

راهنمایی و مشاوره چمرانی

خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها

مجتمع آموزشی شهید چمران

حسینیه کودک، ادبستان دخترانه و پسرانه

خبرچه؛ اخبار چمرانی

 • خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
 • ادبستان دخترانه

  شروع سال تحصیلی 1401 – 1402

  خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
 • ادبستان پسرانه

  شروع سال تحصیلی 1401 – 1402

  خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
 • محفل خانوادگی ادبستان دخترانه

  مهر 1401
  مقبره الشهدا شهرک شهید محلاتی

  خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
 • محفل خانوادگی ادبستان پسرانه

  مهر 1401
  مقبره الشهدا شهرک محلاتی

  خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
 • غاچ؛ غذای اصیل چمرانی

  بازارچه حضوری محصولات غذایی غاچ
  دوشنبه هر هفته

  خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
 • راهپیمایی 13 آبان 1401

  حضور جمعی خانواده های چمرانی

  خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها

چمران فقط یک مدرسه نیست!

خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها
خانواده بزرگ شهید چمران چمرانی ها