شماره تماس مجموعه:

02133551813

02133564397

ساعات پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 7 الی 16

آدرس حسینیه کودک و ادبستان دخترانه:

تهران، میدان خراسان، ابتدای خیابان خراسان، پلاک یازده، دبستان دخترانه حمزه دوران

آدرس ادبستان پسرانه:

تهران، میدان خراسان، جنب مجتمع تجاری خراسان، پلاک 31، دبستان پسرانه حمزه دوران

چمرانی ها در فضای مجازی

خانواده بزرگ شهید چمران ارتباط با ما
خانواده بزرگ شهید چمران ارتباط با ما
خانواده بزرگ شهید چمران ارتباط با ما
خانواده بزرگ شهید چمران ارتباط با ما