شماره تماس مجموعه:

۰۲۱۳۳۵۵۱۸۱۳

۰۲۱۳۳۵۶۴۳۹۷

ساعات پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۷ الی ۱۶

آدرس حسینیه کودک و ادبستان دخترانه:

تهران، میدان خراسان، ابتدای خیابان خراسان، پلاک یازده، دبستان دخترانه حمزه دوران

آدرس ادبستان پسرانه:

تهران، میدان خراسان، جنب مجتمع تجاری خراسان، پلاک ۳۱، دبستان پسرانه حمزه دوران

چمرانی ها در فضای مجازی

ارتباط با ما
ارتباط با ما
ارتباط با ما
ارتباط با ما