مدرسه يک ساختار فرهنگي است که بايد زير ساخت هاي آن در مرحله ي اول با نگاه فرهنگي طراحي شود. از معماري فضاي آموزشي گرفته تا ساختار اداري تشکيلاتي. حتي مدل اقتصادي آن نيز بايد با رويکردي فرهنگي طراحي شود. در غير اين صورت تبديل به يک فضاي کارمندي، بنگاه اقتصادي، آموزشگاه کنکور و … مي شود که هيچ کدام اهداف متعالي مجموعه ي تربيتي را برآورده نمي سازند.

آن چه در جامعه بايد به عنوان فرهنگ نهادينه شود، در مدرسه نيز در سطح کوچک تري بايد نهادينه شود.

ادبستان شهيد چمران با اين هدف، فعاليت خود را از سال تحصيلي 95-96 آغاز کرد. هم اکنون ادبستان با پایه های پیش دبستانی تا چهارم دبستان، به کار خود مشغول است.