پروژه هایی برای پسران پیش دبستانی

خانواده بزرگ شهید چمران پروژه های ادبستان پسرانه شهید چمران

افزایش روحیه خودباوری و ساخت اسباب بازی برای خودمان

اغلب مادر ها و پدرها فکر می کنند اگر اسباب بازی های مختلف و حاضر و آماده و بعضا گران قیمت برای بچه ها تهیه کنند هم می توانند بچه ها را خوشحال تر کنند،  هم آنها  را برای مدتی سرگرم کنند. اما…