ثبت نام
خبرچه

پیش ثبت نام از 1 بهمن ماه 1399، آغاز می شود.
لطفا به تاریخ تولد تعیین شده برای هر پایه، دقت فرمایید. در صورت عدم تطابق تاریخ تولد با تاریخ های اعلام شده، فرم شما بررسی نخواهد شد.

مراحل ثبت نام چمرانی ها

۱. پر کردن فرم پیش ثبت نام.
۲.دریافت پیامک تایید
۳. تماس با خانواده از طرف مدرسه (فروردین ماه)
۴. شرکت در جلسه عمومی آشنایی با رویکرد مجموعه (اردیبهشت ماه)
۵.مصاحبه و آزمون ورودی
۶. جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

ثبت نام

ادبستان پسرانه شهید چمران

پیش دبستانی پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۴ و زمستان ۹۳٫

کلاس اول پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز 93 و زمستان 92.

کلاس دوم پسرانه

کلاس سوم پسرانه

کلاس چهارم پسرانه

کلاس پنجم پسرانه

کلاس ششم پسرانه

ثبت نام

ادبستان دخترانه شهید چمران

پیش دبستانی دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز 94 و زمستان 93.

کلاس اول دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز 93 و زمستان 92.

کلاس دوم دخترانه

کلاس سوم دخترانه

کلاس چهارم دخترانه

کلاس پنجم دخترانه