خبرچه

پیش ثبت نام از ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، آغاز می شود.
لطفا به تاریخ تولد تعیین شده برای هر پایه، دقت فرمایید. در صورت عدم تطابق تاریخ تولد با تاریخ های اعلام شده، فرم شما بررسی نخواهد شد.

پیش ثبت نام مجتمع آموزشی شهید چمران برای سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

متولدین ۹۳ تا ۹۵ در دو پایه چهارساله و پنج ساله.

متولدین ۹۳ تا ۸۹ در پایه های پیش دبستانی تا چهارم دبستان.

متولدین ۹۳ تا ۸۸ در پایه های پیش دبستانی تا پنجم دبستان.

مراحل ثبت نام چمرانی ها

۱٫ پر کردن فرم پیش ثبت نام.
۲٫ شرکت در جلسه عمومی آشنایی با رویکرد مجموعه
۳٫ شرکت در جلسه مادر و کودک
۴٫ جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

حسینیه کودک شهید چمران

پنج ساله

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۴ و زمستان ۹۳٫

چهارساله ها

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۵ و زمستان ۹۴٫

ادبستان دخترانه شهید چمران

پیش دبستانی دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۳ و زمستان ۹۲٫

کلاس اول دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۲ و زمستان ۹۱٫

کلاس دوم دخترانه

متولدین بهار، تابستان،پاییز ۹۱ و زمستان ۹۰٫

کلاس سوم دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۰ و زمستان ۸۹٫

کلاس چهارم دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۹ و زمستان ۸۸٫

ادبستان پسرانه شهید چمران

پیش دبستانی پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۳ و زمستان ۹۲٫

کلاس اول پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۲ و زمستان ۹۱٫

کلاس دوم پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۱، زمستان ۹۰٫

کلاس سوم پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۰ و زمستان ۸۹٫

کلاس چهارم پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۹ و زمستان ۸۸٫

کلاس پنجم پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۸ و زمستان ۸۷٫