خبرچه

پیش ثبت نام از ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، آغاز می شود.
لطفا به تاریخ تولد تعیین شده برای هر پایه، دقت فرمایید. در صورت عدم تطابق تاریخ تولد با تاریخ های اعلام شده، فرم شما بررسی نخواهد شد.

پیش ثبت نام مجتمع آموزشی شهید چمران برای سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

متولدین ۹۳ تا ۹۵ در دو پایه چهارساله و پنج ساله.

متولدین ۹۳ تا ۸۹ در پایه های پیش دبستانی تا چهارم دبستان.

متولدین ۹۳ تا ۸۸ در پایه های پیش دبستانی تا پنجم دبستان.

مراحل ثبت نام چمرانی ها

۱٫ پر کردن فرم پیش ثبت نام.
۲٫ شرکت در جلسه عمومی آشنایی با رویکرد مجموعه
۳٫ شرکت در جلسه مادر و کودک
۴٫ جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

پنج ساله

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۴ و زمستان ۹۳٫

چهارساله ها

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۵ و زمستان ۹۴٫

پیش دبستانی

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۳ و زمستان ۹۲٫

کلاس اول

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۲ و زمستان ۹۱٫

کلاس دوم

متولدین بهار، تابستان،پاییز ۹۱ و زمستان ۹۰٫

کلاس سوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۰ و زمستان ۸۹٫

کلاس چهارم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۹ و زمستان ۸۸٫

پیش دبستانی

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۳ و زمستان ۹۲٫

کلاس اول

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۲ و زمستان ۹۱٫

کلاس دوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۱، زمستان ۹۰٫

کلاس سوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۰ و زمستان ۸۹٫

کلاس چهارم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۹ و زمستان ۸۸٫

کلاس پنجم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۸ و زمستان ۸۷٫