پیش ثبت نام مجتمع آموزشی شهید چمران برای سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹

متولدین ۹۲ تا ۹۴ در دو پایه چهارساله و پنج ساله.

متولدین ۹۲ تا ۸۹ در پایه های پیش دبستانی تا سوم دبستان.

متولدین ۹۲ تا ۸۸ در پایه های پیش دبستانی تا چهارم دبستان.

مراحل ثبت نام چمرانی ها

۱٫ پر کردن فرم پیش ثبت نام.
۲٫ شرکت در جلسه مادر و کودک.
۳٫ جلسه آشنایی با رویکرد چمرانی ها.
۴٫ جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

خبرچه

ظرفیت پایه های اول تا سوم ادبستان پسرانه، تکمیل است.
ظرفیت پنج ساله های حسینیه کودک تکمیل شده است.
ظرفیت پیش دبستانی دخترانه و پسرانه تکمیل شده است.

در صورت پیش ثبت نام، نام شما در لیست رزرو قرار می گیرد و در صورت ظرفیت، با شما تماس گرفته می شود.

پنج ساله

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۳ و زمستان ۹۲٫

چهارساله ها

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۴ و زمستان ۹۳٫

پیش دبستانی

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۲ و زمستان ۹۱٫

کلاس اول

متولدین بهار، تابستان،پاییز ۹۱ و زمستان ۹۰٫

کلاس دوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۰ و زمستان ۸۹٫

کلاس سوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۹ و زمستان ۸۸٫

پیش دبستانی

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۲ و زمستان ۹۱٫

کلاس اول

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۱، زمستان ۹۰٫

کلاس دوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۹۰ و زمستان ۸۹٫

کلاس سوم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۹ و زمستان ۸۸٫

کلاس چهارم

متولدین بهار، تابستان، پاییز ۸۸ و زمستان ۸۷٫