خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام
خبرچه

لطفا به تاریخ تولد تعیین شده برای هر پایه، دقت فرمایید. در صورت عدم تطابق تاریخ تولد با تاریخ های اعلام شده، فرم شما بررسی نخواهد شد.

پیش ثبت نام مجتمع آموزشی شهید چمران برای سال تحصیلی 1401-1402

1. پیش دبستانی دخترانه

متولدین زمستان 94 و بهار، تابستان و پاییز 95

2. دوم دخترانه

3. سوم دخترانه

1. پیش دبستانی پسرانه

متولدین زمستان 94 و بهار، تابستان و پاییز 95

2. پنجم پسرانه

روال ثبت نام چمرانی ها

۱. پر کردن فرم پیش ثبت نام پایه مربوطه.

۲. تماس با خانواده از طرف مدرسه (اردیبهشت ماه)

۳. گفتگو حضوری با والدین و مشاهده دانش آموز

۴. در صورت موافقت دو طرف، جلسه مالی و قطعی کردن ثبت نام.

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام

ادبستان پسرانه شهید چمران

پیش دبستانی پسرانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز 95 و زمستان 94

ظرفیت تکمیل شد.

پنجم پسرانه

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام

ادبستان دخترانه شهید چمران

پیش دبستانی دخترانه

متولدین بهار، تابستان، پاییز 95 و زمستان 94

ظرفیت تکمیل شد.

دوم دخترانه

سوم دخترانه