یکی از اهداف اردو های چمرانی ها، رفتن به جاهایی است که کمتر می توان با پدر و مادر به آنجا رفت.

یکی از این مکان ها، مشاغل مختلف است. رفتن به کارگاه شیرینی پزی، لبنیاتی و نجاری، کارخانه بستنی سازی، نانوایی، ایستگاه آتش نشانی و … شغل هایی است که چمرانی ها با آن می شوند.

تجربه های لذت بخش کار با ابزار واقعی، و آشنایی با مهارت های گوناگون را با شما به اشتراک می گذاریم.

خانواده بزرگ شهید چمران اردو های آشنایی با مشاغل حسینیه کودکی ها