قرآن را می توانیم به زبان ساده و روان برای کودکان بیان کنیم.

در اینجا سعی کردیم، مفاهیم و مضامین قرآنی و تفاسیر سوره های مختلف را در قالب قصه، برای کودکان بنویسم.

داستان های تدبر در قرآن؛ کتاب راهنما

قرآن، کتاب راهنمای زندگی ما انسان هاست. برای آشنایی کودکان با قرآن می توان از راه های متفاوتی استفاده کرد. یکی از این راه ها استفاده از زبان قصه و داستان است. این داستان برای کودکان هشت سال به بالا مناسب است. یکی بود، یکی نبود. یه پسری بود که تازه هفت سالش شده بود. […]

داستان های تدبر در قران؛ کرمی که پروانه شد

تمسخره و بیان عیب دیگران، یکی از رذایل اخلاقی است که در قرآن هم بارها به آن اشاره شده است. این مفاهیم را می توان در قالب داستان و قصه برای کودکان بالای هفت سال که در سال های آداب دانی هستند، بازگو کرد. یکی بود، یکی نبود. یک پروانه خیلى خیلى بزرگ بود. این […]

داستان های تدبر در قرآن؛ راز پلیکان چه بود؟

یکی از مفاهیمی که در قرآن به آن پرداخت شده، دشمنان هستند که با مکر و حیله موجب گمراهی انسان ها می شوند. منتقل کردن این مفهوم به صورت مستقیم، می تواند موجب ترس و وحشت کودکان شود اما می توان همین مفهوم را به زبان کودکانه و در قالب قصه برای بچه ها بیان […]

داستان های تدبر در قرآن، پناهگاه برگرفته از سوره ی ناس

برای انتقال مفاهیم قرآن به کودکان، می توان از قصه استقاده کرد. اگر بخواهیم به صورت مستقیم برای کودکان توضیح دهیم، توانایی درک و فهم آن را ندارند و ممکن به دلیل عدم تناسب با فهم کودکان، از قرآن زده شوند و علاقه ای به آن نداشته باشند. قصه نوعی زبان کودکانه است و بچه […]

داستان های تدبر در قرآن؛ یک اشتباه کوچک

قصه گویی یکی از راه های ورود به دنیای کودکان است. خصوصا اگر هدف از قصه گویی، مفاهیمی مثل قرآن و احادیث باشد. در بخش تدبر در قرآن، سعی کردیم مفاهیم قرآنی را در قالب قصه برای کودکان بیاوریم که هم ملموس و قابل فهم باشد و هم جذاب.  در این داستان، ماجرای یک اشتباه […]