بازی فکری خوب است یا نه؟

افراط و تفریط در هیچ مقوله ای مورد قبول نیست حتی در بازی های کودکانه!
مثلا بازی های هیجانی مثل قایم باشک و گرگم به هوا خوب است و ده ها فایده دارد، اما صرفا درگیر این بازی ها شدن ما را از صدها فایده ی دیگر دور می کند و چه بسا مضر هم شود.
بازی های فکری هم از این قائده مستنثنی نیست. خصوصا که خیلی برای کودک زیر هفت سال هم توصیه نمی شود. اما به اندازه اش، خوب است.

کارگاه مجازی بازی دختران و کارگاه مجازی بازی پسران، می تواند بازی های زیادی را به شما معرفی کند.

خانواده بزرگ شهید چمران بازی های فکری برای چه کودکانی مناسب است؟

منچ و مار و پله یکی از معروف ترین بازی های فکری است.
در نگاه اول شاید اصل و اساس این گونه بازی ها را صرفا شانس بدانیم اما این هنر ماست که این بازی ها را چگونه برای کودکانمان جا بیاندازیم.

خانواده بزرگ شهید چمران بازی های فکری برای چه کودکانی مناسب است؟

مثلا در حرکت مهره ها، کودک را مختار بذاریم. می تواند با عددی که آورده مهره را جلو ببرد یا عقب. یا اصلا حرکت ندهد.
می توانیم گزینه ی حذف مهره ها را حذف کنیم.

با این قوانین می توان بازی ها را هدف مند کرد.

شما به عنوان یک فرد که دغدغه تربیت را دارد، می توانید در مورد ویژگی بازی های کودکانه و بازی های هیجانی بیشتر بخوانید.

بخوانید  چگونه تربیت دینی کنم؟