مطالب توسط زهرا مهدیان

رویای کودک خوشتیپ! چالش های لباس پوشیدن کودکان زیر 7 سال

نویسنده: اکرم نجفی از مجردی (شما بخوانید کودکی) عادت داشتم پشت ویترین سیسمونی فروشی‌ها توقف کنم. به لباس‌های کوچک و بامزه‌ زل بزنم و کودک آینده‌ام را داخل آنها تصور کنم. سال‌ها گذشت و خدا قلب تپنده‌ای را درون وجودم گذاشت. با همان طفل درون از این مغازه به آن مغازه می‌رفتم و برای دوران […]