مطالب توسط زهرا مهدیان

وقتی فرزند دوم، قرار است به خانه بیایند

وقتی فرزند دوم می آید، آن استرس ها و حساسیت های فرزند اول، کمرنگ تر می شود، تجربه های قبلی شما را برای مادری کردن، آماده تر می کند اما این میان، کودک دیگری هم هست که نیازمند توجه و محبت شماست. برای این تعامل و سازگاری با شرایط جدید، چه کارهایی می توانیم انجام […]

بازی هایی که در امام زاده می توانیم انجام دهیم: بازی و فعالیت در فضای داخلی

شاید کمی عجیب به نظر بیاید که بخواهیم برای یک اردو به امام زاده برویم. اما اگر کمی با دقت تر و البته کودکانه تر نگاه کنید، امام زاده ها را فضایی ببینید که بی نهایت بازی و فعالیت در آنجا انجام داد. از طرف دیگر، یکی از اهداف این اردو، ساخت خاطره ی خوب […]

بازی هایی که در امام زاده می توانیم انجام دهیم: بازی های هیجانی

امام زاده ها مکان هایی هستند که معمولا در هر شهری پیدا می شود. در دسترس بودن، محیط وسیع و فعالیت هایی که می توان در امام زاده انجام داد، باعث می شود، امام زاده ها گزینه ی خوبی برای اردوی بچه ها باشند. دلایلی که گفتیم، مهم بودند اما مهم ترین دلیل انتخاب امام […]

بازی هایی که در امام زاده می توانیم انجام دهیم: استفاده از ابزار محیط

امام زاده ها یکی از مکان هایی است که می توان مقصد اردوی بچه ها باشد. امام زاده ای را می توانید انتخاب کنید که در عین حال که فضای سرپوشیده ی بزرگی دارد، حیاط بزرگ و وسیعی داشته باشد. هر امام زاده قابلیت های متفاوتی دارد. کافی است آن را کشف کنید. یکی از […]

تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِل

تخیل یکی از ابزار ورود به دنیای کودکان است. هرچقدر به این دنیا نزدیک تر شویم، می توانیم ارتباط بهتری با کودک برقرار کنیم. یکی از راه های استفاده از تخیل، فعالیت ها و بازی هاست. فعالیت های دست ورزی، را می توان با تخیل پیش برد. کافی است ابزار فعالیت دست ورزی را به […]

گل بازی کنیم حتی در روزهای آلودگی و سرما

این روزها که ارتباط کودکان با طبیعت به خاطر شرایط زندگی شهری، خیلی کم شده، بهتر است خودمان دست به کار شویم و زندگی مان را با طبیعت آشتی دهیم. خیلی از پدر و مادر ها اجازه ی خاک بازی و گل را در محیط های بیرون به کودکان نمی دهند. از طرفی دیگر در […]