بازی های هیجانی، چه تاثیرات مثبتی می تواند روی کودک داشته باشد؟

بازی هیجانی بیشتر از هرچیز، کودک را درگیر تخلیه هیجان، نشاط و بروز احساسات می کند.
بازی هیجانی با بچه های زیر هفت سال بسیار مهم است. زیرا که هفت سال اول، سنی است که بروز احساسات وهیجانات خیلی اهمیت دارد.

ما باید به بچه ها فرصت دهیم که این احساسات وهیجانات را خوب بروز دهند.

گاهی در این بازی ها ممکن است زد و خوردهایی ایجاد شود. می توانید برای مدیریت رفتار بچه ها خصوصا در مهمانی ها، دعوا بازی وسط مهمانی را بخوانید.

خانواده بزرگ شهید چمران بازی های هیجانی چه تاثیراتی در تربیت کودک دارد؟

بازی هیجانی، تحرک و صدای زیادی دارد.
بچه ها در سخت ترین شرایط وحتی در بزرگسالی هم اگر یک بازی هیجانی انجام دهند به کودکی خود برمی گردند و نشاط درونشان زنده می شود.

یکی از مهم ترین راه های درمانی، برای بچه های که اضطراب، فشار روحی و یا حتی کودکانی که کنجکاوی جنسی دارند، بازی هیجانی است.
بازی ای که باوالدین بازی کنند .

بازی هیجانی در سنین پایین تر یعنی ۳ تا ۵ سال، خیلی اهمیت دارد.
بازی هیجانی بچه را وادار به حرکت میکند. هر چه این تحرک بیشتر باشد،بدن سوخت وساز بهتری دارد و مغز فعالیت بهتری دارد، درنتیجه رشد به خوبی انجام می شود.

کتاب الکترونیک هیجان بی دردسر در طبقه پنجم خانه ما، 20 بازی هیجانی را مناسب با آپارتمان به شما معرفی می کند.

خانواده بزرگ شهید چمران بازی های هیجانی چه تاثیراتی در تربیت کودک دارد؟

بخوانید  نقش پدر در تربیت کوک