برگه های تقویم، بهمن را نشان می دهد. دوباره بهمن و دوباره دهه ی فجر و … .

منِ جوانِ نسل سومی، دهه فجر، با تزیین کلاس و سرود و نمایش انقلابی برایم تداعی می شود.
و پدر و مادرم، با خاطرات تظاهرات و نبودن های پدر و شعار و …
و فرزندم…نمیدانم بعدها دهه ی فجر برای فرزندم چگونه تداعی می شود؟ مانند من حس خوب دارد؟

باید خودمان دست به کار شویم تا هویت ملی مان را به کودکانمان یادآوری کنیم…قهرمان های ایرانی و ایران را بشناسیم تا بعدتر ها، آنها هم حس خوب غرور ملی را به فرزندانشان منتقل کنند.

من یار انقلابم

من یار انقلابم، پویش مردمی کودک و انقلاب است که سعی دارد با برگزاری اردوها، بازی ها، فعالیت ها و … یک خاطره خوب از دهه فجر و ایرانی بودن را در ذهن بچه ها ثبت کند.

اهداف پویش:

  1. پرورش تفکر انقلابی در کودکان
  2. ایجاد هویت ملی در ذهن کودکان
  3. علاقه مند کردن کودکان به فضای انقلاب

قهرمانان انقلاب

مکان های انقلابی