برگه های تقویم، بهمن را نشان می دهد. دوباره بهمن و دوباره دهه ی فجر و … .

منِ جوانِ نسل سومی، دهه فجر، با تزیین کلاس و سرود و نمایش انقلابی برایم تداعی می شود.
و پدر و مادرم، با خاطرات تظاهرات و نبودن های پدر و شعار و …
و فرزندم…نمیدانم بعدها دهه ی فجر برای فرزندم چگونه تداعی می شود؟ مانند من حس خوب دارد؟

باید خودمان دست به کار شویم تا هویت ملی مان را به کودکانمان یادآوری کنیم…قهرمان های ایرانی و ایران را بشناسیم تا بعدتر ها، آنها هم حس خوب غرور ملی را به فرزندانشان منتقل کنند.

من یار انقلابم

من یار انقلابم، پویش مردمی کودک و انقلاب است که سعی دارد با برگزاری اردوها، بازی ها، فعالیت ها و … یک خاطره خوب از دهه فجر و ایرانی بودن را در ذهن بچه ها ثبت کند.

اهداف پویش:

  1. پرورش تفکر انقلابی در کودکان
  2. ایجاد هویت ملی در ذهن کودکان
  3. علاقه مند کردن کودکان به فضای انقلاب
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم

قهرمانان انقلاب

خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم

مکان های انقلابی

خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم

خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم
خانواده بزرگ شهید چمران من یار انقلابم