خانه موزه ی شهید بهشتی

یکی از راه های علاقه مند کردن کودکان به انقلاب و هویت ملی، ایجاد حس خوب در آنهاست. می توان با انتخاب اردوهایی که با انقلاب و دهه فجر ارتباط دارند، این حس خوب را ایجاد کرد. 

خانه موزه ی شهید بهشتی، یکی از همین مکان هاست. شهید بهشتی یک قهرمان انقلاب و دوست امام جون است.

بچه ها می توانند:

  • عکس ها و مجسمه های موزه را تماشا کنند.
  • در حیاط خانه بازی کنند.
  • قصه ی کودکی شهید بهشتی را گوش دهند.
  • برای شهید بهشتی نقاشی بکشند، هدیه درست کنند یا نامه بنویسند.

خانه ی موزه ی شهید بهشتی می تواند تداعی کننده ی حس خوب از دوران انقلاب و دهه فجر در ذهن کودکان باشد.

بخوانید  مکان های انقلابی: جماران، خانه ی امام جون