برج آزادی

اردو ها همیشه یکی از جذاب ترین تفریحات برای کودکان است. دهه ی فجر ما را برآن داشت تا تعدادی از مکان هایی که در انقلاب نقش داشتند را پیدا کنیم و برای بازی بچه ها را به آنجا بریم.

برج آزادی، یکی از مکان هایی است که هر سال جشن تولد انقلاب را، آنجا جشن می گیریم.

بچه ها می توانند:

  • در فضای باز بیرون برج بازی کنند.
  • نمایشگاه ها و فضای داخلی برج را ببینند.
  • به طبقه ی بالای برج بروند و از بالا شهر را تماشا کنند.
  • شعرهای انقلابی بخوانند.

برج آزادی، می تواند تداعی کننده ی یک خاطره خوب از انقلاب در ذهن کودکان باشد.

بخوانید  بازی داستان کودکی امام جون