موزه ی نیروی هوایی

موزه ی نیروی هوایی، موزه ای پر از هواپیماهای مختلف است که بچه ها می توانند آن ها را از نزدیک ببینند و داخل هواپیماهای جنگی بشوند.

ماشینی که امام جون را از فرودگاه آوردند نیز در این موزه موجود است.

به دلیل همه ی این جذابیت ها، موزه ی نیروی هوایی هم جزو لیست مکان های انقلابی قرار گرفت.

کارهایی که می توانیم در موزه ی نیروی هوایی انجام دهیم:

  • دویدن و بازی کردن در محوطه ی موزه.
  • هواپیما بازی خیالی.
  • ساخت هواپیماهای مختلف با استفاده از کارتن و چسب. 
بخوانید  داستان نامه امام جون به عمو اشرفی