خانه موزه ی شهید چمران

خانه ی پدری شهید چمران، خانه ی یکی از قهرمان های انقلاب است. آشنا کردن بچه ها با این قهرمان ها، می تواند تاثیر خوبی در هویت سازی برای کودکان داشته باشد.

کارهایی که می توانیم در خانه موزه ی شهید چمران انجام دهیم:

  • قصه ی کودکی شهید چمران را برای بچه ها تعریف کنیم و قعالیت های بعد از قصه را انجام دهیم.
  • بازی در حیاط موزه خانه ی شهید چمران.
  • کشیدن نقاشی یا نوشتن نامه برای شهید چمران.
بخوانید  مکان های انقلابی: جماران، خانه ی امام جون