خانه موزه شهید رجایی

قهرمان های یک کشور، تاثیر زیادی در هویت سازی برای کودکان دارند. ما سعی کردیم با تعریف قصه هایی در مورد قهرمان های ایران و کسانی که در دوران انقلاب نقش زیادی داشتند و هم چنین اردو هایی که به این افراد مرتبط است، مساله ی هویت را برای کودکان، پر رنگ کنیم.

خانه موزه ی شهید رجایی واقع در منطقه 12 تهران، یکی از مکان هایی است که می توان برای آشنا کردن کودکان با قهرمان های ایران انتخاب کرد.

کارهایی که می توانیم در خانه موزه ی شهید رجایی انجام دهیم.

  • قصه ی شهید رجایی را برای بچه تعریف کنیم.
  • بازی در حیاط خانه ی شهید رجایی.
  • نوشتن نامه، کشیدن نقاشی و ساخت کاردستی برای شهید رجایی.
بخوانید  مکان های انقلابی: برج آزادی