چه برنامه ای برای سفر با کودکان دارید؟

ایام نوروز، تابستان و تعطیلات مختلف برای خیلی از خانواده ها زمان مناسبی برای مسافرت خیلی از خانواده هاست. اما برای اینکه هم به خودمان و هم به بچه ها خوش بگذرد، باید برای برنامه داشته باشیم.

بازی در ماشین:

خوب است برای ماشین یا هر وسیله ی نقلیه ای دیگری که با آن قصد سفر داریم، برنامه داشته باشیم. بازی کنیم، شعر بخوانیم و توجه بچه ها را به اطراف جلب کنیم.
مثلا کوه، درختان، طبیعت، آدم ها و شهرها.

ابزار بازی برای کودک:

ابزار مناسب همراهمان باشد.
مثل اسباب بازی،کتاب، سطل، بیلچه برای خاک بازی.
بچه ها نیاز دارند که محیط را کند و کاو کنند. می توانید یک کیسه کشف همراه داشته باشید تا بچه ها بتوانند چیزهای جالب را کشف کنند.

برنامه ریزی برای سفر:

خوب است با همکاری بچه ها، برای سفر برنامه ریزی کنید. مثلا روز اول جنگل برویم یا دریا؟

انتخاب همسفر:

در صورت امکان، همسفرانی انتخاب کنید که هم سن بچه ها باشند. چون بچه ها زمانیکه هم بازی دارند ، تعامل بهتری دارند.
وقتی هم بازی وجود داشته باشد نیاز به حضور ما در بازی کم رنگ تر می شود. کم تر نیاز است که ما خودمان را درگیر کنیم.

دادن مسئولیت به کودکان:

بخشی از مسئولیت های سفر را به بچه ها بدهید. مثلا امروز میخواهیم یک چای زغالی درست کنیم. مسئولیت درست کردن آتش با شما.

بخوانید  قصه های تدبر در قرآن