فعالیت های دست ورزی

ناخن خوردن، مکیدن انگشت، برخی کنجکاوی های جنسی، مشکلات نوشتاری در هفت سال دوم و چند مساله دیگر، از مسائل شایع در کودکان است.
خب طبیعتا برای حل این مسائل و حتی پیشگیری از آنها، برچسب زدن به کودک و رفتن پیش روانشناس و روانپزشک، اولین گزینه نیست!

خانواده بزرگ شهید چمران فعالیت های دست ورزی برای کودکان

یکی از بهترین راهکار ها که به سادگی قابل اجرا هست فعالیت های دست ورزی هست که به نوعی می تواند هم دست و ذهن کودک را مشغول کند و هم به او آرامش بدهد.
علاوه بر این ها، این فعالیت ها به خاطر جذاب بودن برای بچه ها، می تواند ساعت ها کودکان را مشغول کند. و گزینه ی خوبی برای مهمانی هاست که تعداد بچه ها زیاد است و معمولا کسی برنامه ای برایشان ندارد.
‌‌
خمیر بازی، گل بازی، آرد بازی، رنگ بازی، بازی با نمک رنگی جزو فعالیت های دست ورزی محسوب می شود.

شما می توانید کتاب الکترونیک 20 بازی دست ورزی را از سایت چمرانی ها تهیه کنید.

هم چنین می توانید  فعالیت دست ورزی حسینیه کودک شهید چمران را هم بخوانید و ایده بگیرید.

بخوانید  یک داستان خوشمزه چمرانی؛ باران و قارچ مهربونی