تربیت دینی کودکان چگونه باید باشد؟

یکی از مهم ترین دغدغه ی خانواده های مذهبی، تربیت دینی کودکان است. اینکه نمازخوان شوند. به حجاب معتقد باشد. ائمه را بشناسد و …

اما همه ی این ها یک شبه و یا با زور و اجبار اتفاق نمی افتد.

خانواده بزرگ شهید چمران چگونه تربیت دینی کنم؟

تربیت دینی باید از سنین زیر هفت سال آغاز شود ولی این به این معنی نیست که کودک را مجبور کنیم نماز بخواند یا قرآن و حدیث حفظ کند.

یکی از بهترین راه های تربیت دینی در کودکان زیر هفت سال، ایجاد گرایش دینی است. یعنی یک الگوی خوب برای کودکان باشیم. اگر نماز می خوانیم، بعد از آن اخلاق بهتری داشته باشیم. اگر مسجد می رویم، اجازه دهیم کودک در آن جا بازی کند.

در هیئت ها ، ابزار بازی ببریم تا به کودک خوش بگذرد.

اینگونه یک خاطره ی خوب از دین و اسلام در خاطرش ماندگار می شود.

در دو کارگاه به صورت مفصل به بحث تربیت دینی برای دو رده سنی زیر هفت سال و بالای هفت سال پرداخته ایم.

کارگاه مجازی تربیت دینی 1 ویژه رده سنی زیر هفت سال

کارگاه مجازی تربیت دینی 2 ویژه رده سنی بالای هفت سال

بخوانید  یک مهمانی خوب با حضور کودکان