خانواده بزرگ شهید چمران پروژه های دوخت و دوز دخترهای ادبستانی

شاید در نگاه اول نتوان تشخیص داد یک پروژه خیاطی که ابزار ساده ای مثل : نخ، قیچی و پارچه تشکیل شده است چه مهارت هایی را می تواند در فرزند ما تقویت کند و چگونه به آموزش دروس پایه اش کمک خواهد کرد.

نکته اصلی در مجموعه اموزش شهید چمران همین جاست. آموزش غیر مستقیم به شیوه پروژه محور .

پروژه خیاطی شامل تقویت مهارت هایی است که می تواند علاوه بر تقویت مهارت های علمی به تقویت مهارت های عملی نیر بپردازد.

مهارت های علمی شامل: مهارت شمارش صحیح اعداد و تقویت دروس پایه ای ریاضی، تقویت و کشف استعدادهای هنری دانش آموز که کشف این استعداد می تواند سرنوشت دانش آموز در آینده را رقم بزند و به تصمیم گیری های آینده در انتخاب رشته تحصیلی و شغلی او کمک کند.

مهارت های عملی شامل: تقویت مهارت دست ورزی و چگونگی کار با ابزار مختلف که بسیاری از دانش آموزان در سنین پایین تجربه و مهارت کار با این ابزار را ندارند. بالا بردن حس اعتماد به نفس در دانش اموز که منجر به کار و تلاش در عرصه های مختلف شغلی و تحصیلی خواهد شد و دانش آموز در مواجهه با موانع مختلف در عرصه های زندگی با اعتماد به نفس کامل ظاهر خواهد شد.