به جز تمام نام آورانی که برای دفاع از وطن تلاش کردند، عده ی بسیاری در جهت رشد و پیشرفت کشور عزیزمان تلاش کردند. این افراد باید برای دانش آموزان الگو سازی شوند.

اگر دنبال یک روش متفاوت برای آموزش فارسی هستید، پیشنهاد می کنم این متن را تا پایان بخوانید.

می خواهیم از روش غیر مستقیم در آموزش درس فارسی پنجم استفاده کنیم.

خانواده بزرگ شهید چمران تحقیقی در مورد نام آوران دیروز، امروز، فردا؛ درس نهم فارسی پنجم دبستان
 • نام درس

  نام آوران دیروز, امروز, فردا فارسی پنجم

 • شماره درس

  درس نهم فارسی پنجم

 • درس، پایه

  درس فارسی پایه پنجم

 • ابزار مورد نیاز

  رول کاغذ

  گواش
  برگزاری مراسمات جشن پیروزی انقلاب اسلامی

دستاورد های انقلاب در سال های متمادی بسیار زیاد بوده است و متاسفانه دانش آموزان از آن ها بی اطلاع هستند و خود کم بینی در آنها تزریق شده است.

ما معلمان وظیفه داریم وضعیت گذشته، امروز و آینده را برای دانش آموزان تشریح کنیم و روحیه ی امید را در آن ها تقویت کنیم.

برای این کار وارد دستاوردهای موشکی، هسته ای، پزشکی، نانو تکنولوژی و کشاورزی شدیم.

دانش آموزان را گروه بندی کردیم و به هر گروه تحقیق دادیم تا دستاوردها را پیدا کنند.

سپس دانش آموزان برای ارائه های خود فضا سازی انجام دادند؛ برای ارائه موشک سازی، موشک درست کردند، برای ارائه هسته ای؛ روپوش پوشیدند و هر آنچه که نیاز بود تا حال و هوای ارائه، شبیه سازی شده باشد، در اختیار بچه ها قرار داده شد.

دانش آموزان پس از ارائه ی دستاوردها باید با هم پیمان می بستند. همان پیمانی که 22 بهمن 57، مردم با هم بسته بودند.

بخوانید  سفر به کارخانه ی بستنی سازی و دیدن بستنی ها

با انگشت شان عهد بستند پای این انقلاب و مدافع این مرز و بوم بمانند. انگشت خود را در رنگ فرو بردند و داخل کلمه ی بهمن روی کاغذ رولی را پر کردند و خاطره ی این عهد و پیمان در ذهن آن ها نقش بست.

خانواده بزرگ شهید چمران تحقیقی در مورد نام آوران دیروز، امروز، فردا؛ درس نهم فارسی پنجم دبستان

خانواده بزرگ شهید چمران تحقیقی در مورد نام آوران دیروز، امروز، فردا؛ درس نهم فارسی پنجم دبستان