درس علوم بسیار زیباست و این زیبایی در صورتی کامل می شود که دانش آموزان به صورت بصری آن را  ببینند و لمس کنند.

معلم باید این زیبایی را با انجام آزمایشات متعدد دو چندان کند.

اگر دنبال یک روش متفاوت برای آموزش علوم هستید، پیشنهاد می کنم این متن را تا پایان بخوانید.

می خواهیم از روش آزمایش در آموزش درس علوم پنجم استفاده کنیم.

خانواده بزرگ شهید چمران یک آزمایش رنگین کمانی، درس سوم علوم پنجم دبستان
 • نام درس

  رنگین کمان علوم پنجم

 • شماره درس

  درس 3 علوم پنجم

 • درس، پایه

  علوم پنجم

 • ابزار مورد نیاز

  آینه

  آب

  محیط تاریک

  طلق های رنگی

  نورچراغ قوه

با آب، آینه و نور سفید در تاریکی، رنگین کمان درست کردیم.

به این صورت که آینه را در آب گذاشتیم و  نور سفید را به آینه تاباندیم. به این ترتیب رنگین کمان تشکیل شد.

برای نشان دادن تجزیه نور بهتر است از رنگ سفید استفاده کنید. رنگ سفید از رنگ های سبز، آبی و قرمز درست شده است.

نور سفید را به طلق آبی بتابانید و رنگ آبی روی دیوار می افتد چون این رنگ داخل رنگ سفید است و رنگ آبی را عبور می دهد. رنگ سبز و قرمز را اجازه ی عبور نمی دهد و نور سفید را تجزیه می کند.

نور سفید را به رنگ طلق های سبز، قرمز و آبی عبور می دهد. چون این رنگ ها در نور سفید موجود است.

وقتی هر سه طلق با رنگ های آبی، سبز و قرمز را جلوی نور سفید گرفتیم، همان نور سفید را نمایش داد.

خانواده بزرگ شهید چمران یک آزمایش رنگین کمانی، درس سوم علوم پنجم دبستان
خانواده بزرگ شهید چمران یک آزمایش رنگین کمانی، درس سوم علوم پنجم دبستان
خانواده بزرگ شهید چمران یک آزمایش رنگین کمانی، درس سوم علوم پنجم دبستان
بخوانید  کاردستی با رنگ و بوی پاییزی دخترهای پیش دبستانی