روش های قصه گویی برای کودکان

قصه یکی از راه های ورود به دنیای کودکان است. دنیای پاکی که شما به عنوان پدر، مادر و یا مربی اگر می خواهید به آن وارد شوید باید از راه بازی و قصه اقدام کنید.

با قصه می توانیم با کودکان به جاهای دور سفر کنیم، کارهای عجیب و غریب انجام دهیم، کنار حیوانات زندگی کنیم، با پرنده ها پرواز کنیم و هزاران کار دیگر…

خانواده بزرگ شهید چمران قصه گویی برای کودکان

می توانید قصه های جذاب را در قصه های باقچه بخوانید.

چه وقت هایی قصه بگوییم؟

هر زمان که که کودک یا شما بخواهید، زمان مناسبی برای قصه گویی است. اما گاهی بهترین فعالیت محسوب می شود:

زمان خوابیدن کودک، چه در شب و چه هنگام ظهر.

در ماشین، وقتی هایی که به مهمانی می رویم، سفر می رویم.

قبل شروع یک فعالیت مثل کاردستی درست کردن، آشپزی و …

خانواده بزرگ شهید چمران قصه گویی برای کودکان

چگونه قصه بگوییم؟

قصه باید به زبان کودکانه باشد.

هرچه سن کودک کمتر باشد، قصه باید ساده تر و کوتاه تر باشد.

خوب است لحن صدا هنگام قصه گویی تغییر کند. برای آشنایی با لحن قصه گویی، می توانید کتاب صوتی گل دهان را بشنوید.

کودک را درگیر قصه گویی کنیم. مثلا از او بخواهیم حدس بزند چه اتفاقی  می افتد.

می توانید قبل یا بعد از قصه گویی، فعالیتی مرتبط با آن انجام دهید.

می توانید قصه را همراه با یک یا چند عروسک نمایشی اجرا کنید.

بخوانید  پیاده روی نجف تا کربلا با کودکان در ایام اربعین