چند راهکار ساده برای حضور در هیئت همراه کودکان

خانواده بزرگ شهید چمران حضور در هیئت همراه با کودکان

شما مادر هستید؟ فرزندتان چند سال دارد؟ او را با خود به هیئت می برید؟
غیر از کودک که حاضر و آماده، لباس سیاه پوشیده، پرچم دستش است، چه وسایلی همراه خودتان بر می دارید؟
خوراکی؟ موبایل؟ تب لت؟ دیگر چی؟

محرم و صفر دو ماه از زندگی همه ی ما را تشکیل می دهد و هر کدام از ما تعداد شب های زیادی از این ایام را در هیات ها و روضه ها هستیم.

آیا بچه های ما در این هیات ها حوصله شان سر نمی رود؟ حتما تجربه داشتید که فرزندتان مدام به شما بگوید که برویم. آیا سروصدا می کنند و برای بقیه مزاحمت ایجاد می شود و ما معذب می شویم؟ احتمالا برای این کار دعوایشان می کنید. آیا خونسرد به روضه ها گوش می دهیم؟
آیا؟ آیا؟ آیا؟

غیر از وسایلی که تا الان همراه خود می بردید، وسایل دیگری هم نیاز است که حتما حتما باید همراه خودتان ببرید. حتی مهم تر از خوراکی.

چون معمولا در هیئت ها نذری برای خوردن هست اما ابزار که کودک شما را سرگرم کند، خیر! ابزار بازی مثل اسباب بازی های کوچک، کتاب، ابزار نقاشی و … مهم ترین چیزی است که باید همراه خود ببرید.

گوشی، تب لت و هر وسیله الکترونیکی دیگر، سرگرمی مناسبی برای بچه ها در هیات ها نیست.

شما می توانید راهکار های بیشتر را در پویش سرباز حسینم بخوانید.

بخوانید  یک داستان خوشمزه ی چمرانی؛ همسایه ی جدید