هویت ملی را برای کودکان، دغدغه کنیم

خانواده بزرگ شهید چمران هویت ملی در کودکان چگونه شکل می گیرد؟

یکی از موضوعات مهم ولی پیچیده در تربیت فرزند بحث هویت است. چیزی که همه ی انسان ها به دنبالش هستند.
تحقق وشکل گیری هویت در موارد زیر به ما کمک می کند:
۱. ثبات شخصیت
۲. پایداری در تصمیم گیری
۳. عزت فرد در زندگی

یکی از شاخه های هویت، هویت ملی است. من ایرانی هستم، عراقی هستم و….

بعضی از افراد فکر می کنند که هویت در سنین بالاتر شکل می گیرد و بچه ها تصوری از هویت ملی به معنی من ایرانی هستم و یا خارجی هستم را ندارند.
درحالی که این فکر درست نیست و بچه ها دراین سن هم نسبت به این موضوع حساس هستند و دغدغه دارند .
و از همین دغذغه ی کودکان، می توان برای موضوع کردن هویت ملی استفاده کرد.

چه طور می شود هویت را برای بچه ها موضوع کرد؟

چه طور می شود کمک کرد تا بچه ها متوجه بشوند ایرانی هستند و از ایرانی بودن شان ‌خوشحال باشند و به آن افتخار کنند؟

راهکار اول: قصه ها
در قصه ها از هویت ملی بچه ها پرده برداری کنیم و درباره ی آن صحبت کنیم.
بچه ها درقصه، درگیر این هستند که قهرمان داستان، ایرانی است یا ایرانی نیست.
بچه ها دوست دارند قهرمان داستان ایرانی باشد یا ایرانیان همیشه پیروز باشند.

همان طور که بچه ها در قصه در مورد پدر و مادر حساس هستند و سوال می کنند. مثلا مادرش چه کسی است؟

راهکار دوم : استفاده از نماد
پرچم بهترین نمادی است که می توان در این زمینه یعنی هویت ملی استفاده کرد.
بچه هایی که به هویت ملی حساس می شوند، در نقاشی هایشان پرچم می کشند. مثلا بالای اتوبوس یا بالای ساختمان، پرچم ایران را می کشند .
بچه هایی که این نماد برایشان موضوع شده، از آن برای بروز هویت ملی استفاده می کنند.

بخوانید  یک داستان خوشمزه ی چمرانی؛ هدیه های بادکنکی

شما می توانید بیشتر در مورد راهکارهای بیشتر، پویش من یار انقلابم را بخوانید.