پدر و تربیت کودک

تصور اکثر افراد این است که نقش اصلی در تربیت فرزند، بر عهده ی مادر است. چون کودک زمان بیشتری با مادر است.

اما تحقیقات، عکس این مطلب را نشان می دهد. نقش پدر در بعضی از موارد از مادر پررنگ تر است.

۱. زمانی که پدر با فرزندش بازی نمی کند، کودک این را می فهمد که ارزش ندارد و بعدا او هم برای اطرافیانش ارزش و زمان نمی گذارد.

۲. نیاز عاطفی کودک در این سن، باید از محبت پدر و مادر اشباع شود.
بهترین بستر برای انتقال محبت، بازی با کودک است. چون بچه ها بازی را دوست دارند. پس دوست دارند که پدر و مادر با آنها بازی کنند.

خانواده بزرگ شهید چمران نقش پدر در تربیت کوک

بازی هایی ویژه ی پدران:

  • کشتی گرفتن
  • فوتبال بازی کردن
  • جنگ بالشتی
  • استخر همراه با پسر
  • قصه گویی و اجرای نمایش
  • و …

پدر می تواند بهترین الگو برای پسر و بهترین همراه برای دخترش باشد. می توانید در مورد نقش الگو در زندگی کودک، مقاله پدر پسری، مادر دختری را بخوانید.

بخوانید  تدبر در قرآن؛ سوره نصر - برای پایه اول تا سوم دبستان