دنیای کودکی، ساده تر و بی آلایش تر از آب روان است. این پیچیدگی دنیای ما بزرگتر هاست که مانع از ورود به دنیای آنهاست.

شیوه های زندگی، ماشینی شدن و آپارتمان نشینی، این پیچدگی ها را بیشتر و ارتباط با کودک را مشکل تر می کند.

چمرانی ها سعی دارند با پاسخ گویی به سوالات شما و ارائه راهکار، ورود شما را به دنیای کودکان راحت تر و آسان تر کنند.

فقط کافی است کودک شوید!

خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی
خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های تربیتی

شما هم می توانید پرسش خود را از طریق فرم ارسال کنید:

لطفا جهت تسهیل در پاسخ گویی، موارد زیر را رعایت فرمایید.

  • مساله را با جزییات بیان کنید.
  • سن جدا کردن محل خواب کودک و سن از پوشک گرفتن را بیان کنید.
  • سن و جنسیت کودک خود را عنوان کنید.

پیشاپیش  از شکیبایی شما در گرفتن پاسخ متشکریم.