کتاب الکترونیک 20 بازی جذاب دست ورزی همراه با خانواده

20,000 تومان


این بسته یک کتاب الکترونیک یا همان  e_book است. شامل ۲۰ فعالیت دست ورزی برای شما و فرزندتان می باشد که می توانید همراه کودکان تان بازی کنید.

معرفی 4 نوع ابزار دست ورزی: گل، خمیر، نمک رنگی و رنگ

معرفی 5 بازی با هر کدام از این ابزار ها از زبان یک کودک.

 

نویسنده: محدثه میرزا جعفر

مخاطب: کودکان 3 تا 6 سال

همین الان بخرید اطلاعات بیشتر