در مهمانی ها چه کنیم؟

یکی از چالش های جدی پدر و مادرها، مهمانی رفتن با کودکان است.
بچه ها در خانه آرام هستند ولی در مهمانی شروع به اذیت کردن وبهم ریختن محیط می کنند.
یا دوست ندارند که به مهمانی بروند.

چی کار میشه کرد که هم بچه ها از مهمانی رفتن و صله رحم لذت ببرند و هم حق الناس و بی احترامی نشود؟

۱.زمان مهمانی باید کوتاه باشد.
سعی کنید زمان حضور شما در مهمانی بیش از دوساعت نباشد. اگر هم قرار است طولانی باشد، یک برنامه وسط آن داشته باشید. مثلا کودک را پارک ببریم یا خرید برویم.

۲. برای زمان مهمانی برنامه داشته باشیم.
یعنی ابزار برای سرگرمی کودک همراه خود داشته باشیم. مثل کتاب، اسباب بازی.

یک نکته مهم اینکه به هیچ وجه نباید بچه ها تنها در اتاق دربسته و بدون نظارت بزرگتر ها،بازی کنند. بدون ایجاد حساسیت، هر چند دقیقه یکبار به آنها سر بزنید.

شما می توانید راهکار های بیشتر برای حضور در مهمانی، را اینجا بخوانید.

بخوانید  هویت ملی در کودکان چگونه شکل می گیرد؟