با یادگیری عدد هزار و اعدادچهار رقمی در فصل دوم کتاب لازم است دانش آموزان باز شده ی اعداد را یاد بگیرند. ممکن است این قسمت برای بچه ها نامفهوم باشد. با انجام یکسری بازی ها و فعالیت های ساده می توان این مبحث را برای بچه ها راحت تر بیان کرد.

  • نام فصل، نام درس

    عددهای چهار رقمی / گسترده نویسی اعداد

  • درس، پایه

    ریاضی / پایه سوم ابتدایی

  • ابزار مورد نیاز

    لیوان یکبار مصرف / ماژیک /کاغذ/ چسب

بعد از یادگیری این مبحث (گسترده نویسی اعداد) برای تثبیت آن از یک بازی رقابتی و هیجانی استفاده کردیم.

برای شروع تعداد زیادی لیوان یکبار مصرف تهیه می کنیم . روی لیوان ها با چسب یک تکه کاغذ می چسبانیم.

در مرحله بعد روی کاغذها باید اعداد را بنویسیم.

عدد 0 /1/ 2 / 3/ تا 9

عدد 10 / 20 /  30 / 40 تا عدد 90

عدد 100 / 200 / 300 تا عدد 900

عدد 1000/ 2000 / 3000 تا عدد 9000

می توان بچه ها را گروه بندی کرد یا بازی به صورت انفردی باشد. به هر گروه از این سری لیوان ها می دهیم و بازی با ساخت عددی که معلم می گوید شروع می شود.

برای مثال معلم می گوید عدد 8765 را با لیوان ها بسازید و برای این کار زمان مشخصی تعیین می شود.

بچه ها باید لیوان عدد 8000 / لیوان عدد 700 / لیوان عدد 60 / لیوان عدد 5 را پیدا کنند و لیوان ها را درون هم بگذارند تا عدد ساخته شود. (در عکس های بارگذاری شده نحوه بازی مشخص است.)

خانواده بزرگ شهید چمران با لیوان یکبار مصرف گسترده نویسی رو یاد بگیر! ریاضی سوم دبستان
خانواده بزرگ شهید چمران با لیوان یکبار مصرف گسترده نویسی رو یاد بگیر! ریاضی سوم دبستان
خانواده بزرگ شهید چمران با لیوان یکبار مصرف گسترده نویسی رو یاد بگیر! ریاضی سوم دبستان
بخوانید  تا حالا با یک کلاه تقسیم کردی؟!؟ (آموزش تقسیم کردن با روش کلاه گذاشتن روی اعداد-قسمت اول)