ماشین ورودی خروجی از بخش های مهم فصل اول کتاب ریاضی پایه سوم است.قبل از مواجهه بچه ها با جدول ها و تمرین های کتاب خوب است که با مثال های ساده این مبحث را برای بچه ها شروع کنیم.

  • نام فصل، نام درس

    الگوهای عددی / ماشین ورودی خروجی

  • درس، پایه

    ریاضی / پایه سوم دبستان

  • ابزار مورد نیاز

    کارتن / قیچی / کاغذ رنگی / چسب شیشه ای / ماژیک / چسب رازی

با استفاده از کارتن / کاغذ رنگی / چسب و ماژیک یک چرخ گوشت بزرگ و ساده درست کردم. روی چرخ گوشت چسب شیشه ای چسباندم که بتوانم عددهای مختلفی را در هر مرحله بنویسم و امکان پاک کردن داشته باشم.

به بچه ها گفتم من جدیدترین چرخ گوشت دنیا را به کلاس آورده ام. به این صورت که من هر مقدار گوشتی که به چرخ وارد می کنم به گوشت من 5 کیلو اضافه می کند و گوشت چرخ کرده تحویل می دهد.

در مرحله بعد اعداد مختلف به دانش آموزان گفته می شد و باید مقدار گوشت خروجی را حساب می کردند.

بعد از آن برای اینکه بچه ها مقدار ورودی را به دست بیاورند به آنها گفتم که من موقع ریختن گوشت در چرخ حواسم پرت شد و متوجه نشدم چه مقدار گوشت وارد چرخ شد فقط می دانم که به گوشت من 5 کیلو اضافه شده و مقدار 15 کیلو گوشت چرخ کرده به من تحویل داده شد . حالا مقدار گوشت ورودی چقدر بوده است ؟

در مرحله بعدی به بچه ها گفتم : چرخ گوشت خراب شده و الان به این صورت کار می کند که مقدار 7 کیلو از گوشت ورودی کم می کند و به ما تحویل می دهد.  اگر من 10 کیلو گوشت وارد چرخ کنم چه مقدار به من تحویل می دهد؟

بخوانید  کارگاه سفال گری و ساخت گوشواره های سفالی

به این ترتیب با مثال های مختلف برای عدد ورودی و خروجی این مبحث را با بچه ها تمرین کردیم.