ما معتقدیم یکی از مشکلات آموزش و پرورش ، عدم توجه به تفاوت های فردی بچه هاست.
معمولا در مدارس همه چیز برای همه ی دانش آموزان یکسان است و با همه به یک مدل برخورد می شود.

در حسینیه کودک و ادبستان های شهید چمران، ماجرا کمی متفاوت است. از نظر ما هر کودک یک سری ویژگی هایی دارد که باید در مدرسه به صورت فردی به آن پرداخت.
یکی از کارهایی که سعی کردیم در این سال ها انجام دهیم تا تفاوت های فردی دانش آموز مشخص تر شود، برگزاری جلسات فردی هر کودک با پدر و مادرش است.
در جلسات فردی، پدر و مادر، مربی کودک، معاون آموزشی یا مدیریت مجموعه حضور دارد.
در این جلسات در مورد ویژگی های مثبت، رفتار ها و چالش های کودک صحبت می شود و راهکارهایی متناسب با شرایط کودک و خانواده بیان می شود‌.
تلاش مان بر این بوده که هر کودک را خوب مشاهده کنیم، شرایط خانوادگی اش را در نظر بگیریم و آنجا که لازم بوده برنامه ریزی فردی برایش انجام دهیم.

مهربانی های شما در این سال ها، در گره گشایی چالش های خانواده ها با فرزندانشان و ترویج سبک تربیت اسلامی نقش زیادی داشته است.

نذر فرهنگی

  • در صورت تمایل
  • در صورت تمایل
  • تومان

بخوانید  نذر فرهنگی