مشاوره گروهی چیست؟

مشاوره گروهی (Group counseling) شکلی از مشاوره است که در آن، گروه کوچکی از افراد با مشکلات مشابه به‌صورت منظم برای گفت‌وگو، ارتباط برقرار کردن، کشف و حل مشکلاتشان به دورهم جمع می‌شوند و با یکدیگر و رهبر گروه صحبت کرده و سعی می‌کنند نگرش‌ها و ادراکات خود را تعدیل کنند تا با مشکلات زندگی به‌صورت بهتر و کارآمدتری برخورد نمایند.

مشاوره گروهی راهچه چگونه است؟

مشاوره گروهی به جلسات مشاوره با بیش از 2 نفر گفته می شود.

مشاوره گروهی راهچه شامل 10 الی 15 مادر به همراه یک یا دو تسهیل گر می باشد.

در این جلسات، مادران هر کدام مساله ها و چالش هایشان را در مورد یک موضوع خاص مثلا اضطراب کودک بیان می کنند و تلاش می کنند با هم این مسائل را ریشه یابی کنند.

هر مادر می تواند در مشاوره گروهی، مادری کردن خودش را با مادری کردن سایرین، مساله و چالش فرزندش را با مساله و چالش سایرین مقایسه کند و دسته جمعی به یک جمع بندی و راهکار برسند.

نقش تسهیل گر یا مشاور، در فرایند مشاوره گروهی چیست؟

تسهیل گر یا مشاور در فرایند مشاوره گروهی، نقش اصلی را ایفا نمی کند بلکه از بیرون نظاره فرایند گفتگوی مادران است.

تسهیل گر یا مشاوره تمام صحبت ها را می شنود و در حین گفتگو ها، نقاط بزنگاه را یادآوری می کند. جایی که نیاز است مادران بیشتر فکر کنند را تذکر می دهد و راهکارها را جمع بندی و ارزیابی می کند.

مشاوره فردی یا مشاوره گروهی؟ کدام بهتر است؟

در مشاوره فردی، مساله و چالش برای یک متخصص که ذهن کارشناسی شده و علمی دارد بیان می شود.

بخوانید  هدیه ای برای رشد و پیشرفت راهچه

مشاور مساله ی شما را به عنوان یک مادر نمی بیند و ممکن است خودش تجربه مادری کردن نداشته باشد.

اما در مشاوره گروهی، مساله در جمع مادرانی مطرح می شود که آن را به خوبی لمس کرده اند. کارشناس هم حضور دارد و می تواند بعد علمی و تخصصی چالش را در کنار بعد تجربی، بررسی و ارزیابی کند.

ولی در اصل این مادران هستند که به زندگی روزمره مشابه خودشان نظر می دهند. حرف های آنان، تجربه ای است از زندگی واقعی.

در بسیاری از مواقع، یک مادر احساس مادر دیگر را می تواند به خوبی درک کند این در حالی است که این ادراک در مورد کارشناس یا مشاور ممکن است اتفاق نیفتد.

مشاوره گروهی، امکان درک واقعی و راهکارهای واقعی را به شما خواهد داد.

تفاوت مشاوره گروهی با کارگاه تربیتی چیست؟

در کارگاه های تربیتی محتوایی توسط استاد ارائه می شود که پس از کارگاه شما به عنوان یک مادر باید فکر کنید که از این راهکارهای ارائه شده چطور می توانید در زندگی تان استفاده کنید.

چطور می توانید این راهکارها را با شرایط زندگی خودتان سازگار کنید.

مشاوره گروهی با ترکیبی از آموزش های یک کارگاه، تجربه های زندگی واقعی و مشاورع فردی مواجه هستید.

روند حل مساله و شهود را طی می کنید و همه با هم یک تجربه زیستی مواجه می شوید که نه در کارگاه های تربیتی و نه در مشاوره فردی نمی بینید.

اتفاق خوب مشاوره گروهی چیست؟

نهایتا اتفاق خوبی که در روند مشاوره گروهی می افتد این است که من به عنوان یک مادر، تنها نیستم!

بخوانید  به خواهرش زور میگه ... مشاوره تلفنی راهچه

من مادر، به همراه جمعی از مادران که شبیه من هستند توانستیم مساله هایمان در زمینه ی تربیت کودک و چالش هایی که در این مسیر داشتیم را تحلیل کنیم. ریشه هایش را بررسی کنیم و در نهایت به راهکارهایی اجرایی برسیم.