تقریبا خرداد و تیرماه مشغول کاری بودیم که گزارش آن را در فیلم می بینید.
سعی کردیم همه ی آن چیزی را که بلدیم، در مجموعه کارگاهی، جمع و جور کرده و در اختیار معلم های کل ایران قرار بدهیم.
از افتخارات مان این است  که ۱۰۰ نفر در این دوره ثبت نام کردند و یا بعد از اتمام دوره، از کلاس ها به صورت آفلاین استفاده کردند.
از نعمت هایی که خدا به ما داد و باید بابت آن شاکر باشیم؛ این بود که همکاران مان از مناطق محروم و دور افتاده با کد تخفیف 100 درصدی در دوره شرکت کردند و کارگاه ها به صورت هدیه در اختیارشان قرار گرفت.
شما هم می توانید در طرح نذرفرهنگیِ پخش کارگاه های مجموعه ی شهیدچمران بین معلمین و خانواده هایی که وسع کافی ندارند، شرکت کنید.
و با یک تیر، دو نشان بزنید؛ هم یک هدیه ی فرهنگی بدهید و هم در تربیت یک نسل خوب مشارکت کنید.

نذر فرهنگی

  • در صورت تمایل
  • در صورت تمایل
  • تومان

بخوانید  گزارشی از برگزاری مناسب های ملی و مذهبی