خانواده بزرگ شهید چمران کتاب تحول شبکه ای (بررسی شبکه ی ایده های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش)مدیریت تحول در صحنه ی پیچیده ی امروزی، نیازمند نقشه است.

برخی رصد و توصیف ساختارها و اسناد و مجموعه ها را به عنوان نقشه ی راه انتخاب می کنند. عده ای دیگر، نظام مسائل را بررسی می کنند و در خلال آن نقشه ای از مسائل موجود و اولویت بندی های آن ترسیم می کنند.

در این اثر، با کمک اساتید و صاحب نظران عرصه ی تعلیم و تربیت تلاش شده تا نقشه ای از ایده های تحولی، نسبت آنان با یکدیگر و مسائل پیش روی تحول ترسیم شود.

کتاب تحول شبکه ای (بررسی شبکه ی ایده های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش)، با تدوین و تالیف احمد رضا اعلائی و علیرضا اخلاقی منتشر شد.

ایده هایی تحولی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از:

✅ تغییر ساختار حاکمیتی

✅ تربیت نیروی انسانی

✅ ورود علمی و نظری

✅ الگوسازی

✅ شبکه سازی

✅ ارتقاء فهم عمومی

✅ طراحی زمین بازی جدید

✅ پشتیبانی حمایتی

به همت حرکت حوزوی بنیان مرصوص ، این کتاب به صورت اولیه چاپ و در همایش ”راهی که رفتیم، راهی که مانده“، روز چهارشنبه ۱۷شهریور در حوزه علمیه مشکات رونمایی شد.

این کتاب به فعالان حوزه تربیتی که خواهان ایجاد تحول در نظام آموزشی هستند، پیشنهاد می شود.

بخوانید  فرم کتاب من و هیئت