همانطور که میدانید مبحث عدد نویسی صرفا به پایه چهارم اختصاص نداشته و دانش آموزان تقریبا در اکثر پایه ها با آن سر و کار دارند.

یکی از روش های جالب برای نمایش جدول ارزش مکانی در این مبحث، استفاده از چرتکه است.

طبیعتا اگر ما یک چرتکه حاضر و آماده به بچه ها بدهیم شاید جذابیت چندانی برایشان نداشته باشد. اما اگر خودشان این چرتکه را با ابزار های ساده و با دست خودشان بسازند آنگاه ارتباط بهتری با مفاهیم نهفته در آن برقرار میکنند. پس پیش به سوی یک بازی ریاضی جذاب.

خانواده بزرگ شهید چمران آموزش مبحث عدد نویسی با استفاده از یک ساخت و ساز جذاب
 • نام فصل، نام درس

  اعداد و الگو ها، عدد نویسی

 • شماره فصل، شماره درس

  فصل اول، درس اول

 • درس، پایه

  ریاضی پایه چهارم دبستان

 • ابزار مورد نیاز

  لگو

  چسب کاغذی

  ماژیک

  سیخ چوبی

  مهره های رنگی و یا نمد

  اگر لگو نداشتیم میتوانیم از گل سفال یا خمیر و یا مقوا های بازیافتی استفاده کنیم.

خانواده بزرگ شهید چمران آموزش مبحث عدد نویسی با استفاده از یک ساخت و ساز جذابمیپرسید چطور چرتکه بسازیم؟ الان خدمتتان عرض میکنم!

برای ساختن این چرتکه به وسایل گران قیمت و غیر قابل دسترسی نیازی نیست.

اگر در خانه لگو دارید میتوانید هر یک از برجستگی هایش را تبدیل به یک مرتبه از جدول ارزش مکانی کنید و روی آن چسب کاغذی بچسبانید و نام مرتبه یا طبقه را بنویسید. مثلا یک لگویی که سه بخشی است را میتوانیم طبقه یکان و دهگان و صدگان در نظر بگیریم و یک لگوی دیگر را یکان هزار، دهگان هزار و صدگان هزار. این ها پایه های چرتکه ما هستند.

ممکن است بگویید لگو در دسترسمان نیست! هیچ اشکالی ندارد میتوانید با خمیر یا گل سفال پایه های چرتکه را بسازید. حتی اگر همه ی این ها را هم نداشتید به سراغ مقواهای بازیافتی بروید.

بخوانید  دورت بگردم ! فصل 5 ریاضی، بخش محیط، ریاضی سوم دبستان

بعد از این مرحله با سیخ های چوبی میله های چرتکه را بسازید. اگر از گل یا خمیر استفاده کرده اید سیخ های چوبی ب راحتی داخل آن قرار میگیرند ولی اگر از لگو یا مقوا استفاده کرده اید سیخ ها را با چسب کاغذی به آن ها بچسبانید.

برای مهره های چرتکه هم میتوانید از مهره های رنگی استفاده کنید. مدل خلاقانه تر این است که بچه ها خودشان این مهره ها را با استفاده از نمد، مقوا و … بسازند.

بعد از ساختن این چرتکه میتوانید در کلاس اعداد را بگویید و دانش آموزان آن اعداد را در چرتکه نشان دهند.

خانواده بزرگ شهید چمران آموزش مبحث عدد نویسی با استفاده از یک ساخت و ساز جذاب
خانواده بزرگ شهید چمران آموزش مبحث عدد نویسی با استفاده از یک ساخت و ساز جذاب