تمام مهارتهای حرکتی با تمرین رشد می کنند، یکی از مهارت های حرکتی مهم، مهارت های حرکتی ظریف است که نیاز به تقویت دست ها و انگشت ها دارد.

دست ورزی یکی از فعالیت هایی است که با استفاده از مواد مختلفی مثل: خمیر،گل،ماکارونی و … باعث تقویت عضلات ظریف می شود. دست ورزی علاوه بر تقویت عضلات ظریف می تواند باعث افزایش خلاقیت و قوه ی تخیل کودک می شود.

در ادامه یکی از روش های  دست ورزی با خمیر بازی را یاد می گیریم.

خانواده بزرگ شهید چمران جشن تولد با طعم خمیر بازی
  • ابزار اصلی فعالیت

    • خمیربازی
  • ابزارهایی که تو فعالیت نیازمون میشه

    1. چاقو پلاستیکی
    2. خرده کاغذ

برای شروع،آلبوم تصاویر خانوادگی را می آوریم و همراه با کودک نگاه می کنیم. تصاویر کودکی های فرزندمان در کنار هم نگاه می کنیم و در مورد جزییات آن با هم صحبت می کنیم. عکس های تولد را با هم نگاه می کنیم و خاطراتش را برای کودک توضیح می دهیم.

بعد از دیدن عکس ها می توانیم به کودک بگوییم: چقدر خب می شد اگر برای عروسک هامون امروز تولد می گرفتیم! می خوای با هم یه چیزایی براشون درست کنیم؟

بعد خمیر را می آوریم تا همراه با کودک چیزهای مختلف درست کنیم. چیزهایی که درست می کنیم، می تواند شکل های تخیلی و بی قالب داشته باشد.

*بهتر است بیشتر موضوع را تخیلی کنیم و واقعا یک تولد حسابی برای عروسک مورد علاقه کودک یا حتی خود کودک بگیریم.

خانواده بزرگ شهید چمران جشن تولد با طعم خمیر بازی
بخوانید  خیاطی برای کودکان، این بار با دوخت یک کیف