بازی های نمایشی دسته ایی از بازی هاست که بچه ها به آن علاقه زیادی دارند. بازی های نمایشی برای کودکان زیر هفت سال این فرصت را  برای بچه ها فراهم می‌کند که ایده‌ها، افکار و احساسات خود را در فضایی خلاقانه ابراز کنند.

وجود یک عروسک یا شخصیت باعث می شود بچه ها تعامل بیشتری با محیط داشته باشند و قوه ی خلاقیتشان افزایش پیدا کند.بازی های نمایشی برای کودکان و نوجوانان، فرصت تقویت زبان را فراهم می‌کند.

بازی زیر یکی از بازی های نمایشی مناسب برای بچه های سه ساله است.

خانواده بزرگ شهید چمران مهمونی خانوادگی گلدون، گل بازی با طعم آشپزی
  • ابزار اصلی فعالیت

    • گل رس
  • ابزارهایی که تو فعالیت نیازمون میشه

    1. آب
    2. چوب بستنی 1 عدد
    3. دکمه 2عدد

ابتدا با گل، چوب بستنی،دکمه، یک شخصیت نمایشی می سازیم تا نمایشمان را شروع کنیم(می توانیم اسمش را گلدونه بگذاریم). حالا گلدونه را در دست می گیریم و شروع می کنیم با یک لحن کودکانه صحبت می کنیم.

+سلام سلام. خوبی؟ اسمت چیه؟ شما چه پسر قشنگی هستی،لباست چه رنگیه؟

صحبتمان را ادامه می دهیم و در مورد چیزهایی که در اطراف هست، صحبت می کنیم. حالا از زبان گلدونه مشکلش را مطرح می کنیم:

+می دونی؟ من چندروزه که چندتا از دوستام رو دعوت کردم، اما نمی دونم براشون چه خوراکی آماده کنم؟ تو می تونی به من کمک کنی؟ من برات یه وسیله هایی میارم که توهم باهاشون غذا درست کنی همراهم. دوست داری کیکش رو تو درست کنی؟

می توانیم در مورد هرچیزی که کودک دوست دارد صحبت کنیم، مزه غذا ها را بچشیم و مزه ها را توصیف کنیم.

بخوانید  فرم ثبت نام سه ساله ها- گروه اول
خانواده بزرگ شهید چمران مهمونی خانوادگی گلدون، گل بازی با طعم آشپزی