اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع کنجکاوی جنسی کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

دختر 5 ساله و فهمیدن مسائل زناشویی!!

پسر 2 و نیم ساله و بازی با آلت تناسلی

پاهاش رو بهم فشار میده

پایین کشیدن شلوار وسط مهدکودک!

مالیدن عضو خصوصی به همه جا!

حمام بردن خواهر توسط برادر 6 ساله

دکتر بازی خطرناک دختر و پسر

دعوت به خلوت کودکانه

خودارضایی دختر 16 ساله

رفتار جنسی از 8 ماهگی!

دختر 2 و نیم ساله و دست زدن به عضو خصوصی

اینترنت و خودارضایی پسر 13 ساله

دخترها با پسرها چه فرقی دارند؟

دست خواهرش را لیس می زند!

عکس های اینترنتی و کنجکاوی جنسی

اینترنت و سرک کشیدن بچه ها در آن

مامان ختنه یعنی چی؟

به عضو خصوصی همه دست می زنه!

پسرعمه اش لب های دخترم رو بوسید!

آروم شدن با فشار پا به هم!

دوست دارم بدن لخت یه خانم رو ببینم!

زن و شوهر بازی

اونجا خصوصیه و خدا ناراحت میشه

دکتر بازی دخترخاله و پسرخاله

تا غافل میشم میره سراغ سرچ صحنه ها

بخوانید  حمام بردن کودک