آگاهی جنسی

مشاور: زهرا مرزانی

پرسش:

من یه دختر پنج ساله دارم که دختر عمه اش بهش درمورد مسایل زناشویی یاد داده .وهروقت دختر عمه اش رومیبینه یادش میاد. به حرفاش ودوباره کارایی که یادش داده رو انجام میده .نمیدونم چیکارش کنم که از ذهنش بیرون بره زیاد هم براش توضیح میدم ولی فراموش نمیکنه وفکر میکنه چیزخوبیه یاد بقیه بچه هام دوس داره بده
یکی دوبار هم از روی عصبانیت زیاد دعواش کردم

توصیف:

بچه ای که از طریقی اطلاعاتی را درباره ی مسائل زناشویی گرفته است باید با او چطور برخورد شود.

ریشه:

1.حساسیت شما نسبت به این موضوع و واکنشتان بعد از دیدن این اتفاق باعث شده موضوع برای دخترتان پررنگ شود.
2.یک ریشه ی دیگر احتمالا بازی کردن در فضایی خلوت و به دور از فضای بزرگتر هاست که بچه ها را در معرض چنینراتفاقی قرار داده است.
.3 نگاه بچه ها قبل از آگاه کردن ما بزرگترها نسبت به این مسائل یک نگاه بازی محور است ولی ما به محض آگاهی دادن آن ها را نسبت به قبح این کار خود آگاه می کنیم.

راهکارها:

1.سعی کنید در مهمانی ها در فضایی خلوت بچه ها بازی نکنند و غیر مستقیم در جمع های آنها حضور داشته باشید.

2.سعی کنید واکنشی سخت مثل دعوا و فریاد زدن یا گفتن اینکه: چه کاری بود کردی؟ و و… بعد از عملکرد بچه ها نشان ندهید چون بچه ها در این سن قدرت تمیز ندارند و ممکن است در عدم حضور شما یا برای ناراحت کردن شما دوباره آن کار را تکرار کند.

بخوانید  ارتباط با پدر

3.برای تخلیه هیجانات او لازم است با او بازی های حرکتی مثل آب بازی- توپ بازی و رنگ بازی و… را انجام دهید.

4.برای مدتی خوب است ارتباط خودتان را با دختر عمه ی او کم کنید تا به مرور این مسائل برایش بی اهمیت شود.

5.لازم است خانواده دخترعمه را از جریان آگاه کنید و آنها هم این راهکار را انجام بدهند.