اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع پرخاشگری و لجبازی کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

مو کشیدن کودک

تقلید کردن کودک

جیغ زدن کودک

پرخاشگری کودک

پرخاشگری بعد شکست

عزت نفس و پرخاشگری بهم ربط دارند؟

عصبانیت کودک

سوال 571

سوال 561

سوال 555

سوال 537

سوال 535

لجبازی کودک

گریه کردن کودک بعد درخواست

سوال 533

سوال 526

سوال 524

سوال 523

سوال 514

سوال 507

سوال 503

سوال 500

سوال 494

سوال 492

سوال 491

سوال 488

دختر 5 ساله ام هم لجبازه و هم شلخته!

سوال 478

حرف نشنوی کودک

واکنش دربرابر پرخاشگری کودک

حرف نشنوی کودک

سوال 462

هرچی میگم لج می کنه

سوال 444

سوال 340

دوست ندارم پسرم خشن بشه

سوال 413

حرف نشنوی کودک

برگشت بعد از پوشک گرفتن

حرف نشنوی کودک

سوال 389

سوال 571

سوال 561

سوال 555

سوال 537

سوال 535

سوال 533

سوال 526

سوال 524

سوال 523

تولد فرزند جدید

چالش والدین با کودک

سوال 514

سوال 507

سوال 503

سوال 500

سوال 494

سوال 492

لجبازی

شیطنت کودک و بی توجهی

عصبانیت زودهنگام کتاب

لجبازی کودک

لجبازی کودک

دعوا بین کودکان

قهر کودک

سوال 491

سوال 488

سوال 384

سوال 376

سوال 369

عصبانیت کودک

سوال 355

سوال 353

سوال 338

سوال 331

سوال 330

سوال 329

سوال 328

سوال 317

کودک عصبانی

لجبازی و زودرنجی

لجبازی

چالش کودکان با هم

درخواست همراه با جیغ

لجبازی

ناتوانی کودک در ابراز نیازهای خود

گریه زیاد

بهانه گیری

سوال 315

توانایی دفاع از خود

پرخاشگری و کودک جدید

رشد کلامی

لجبازی هنگام لباس پوشیدن

بی احترامی به پدرومادر

پرت کردن اشیا

تعامل با نوجوان

دائما عصبی و نامنظمه!

فرزند جدید و پرخاشگری کودک

عصبانیت کودک

سوال 298

سوال 297

سوال 287

اشتباهات تربیتی

تعامل با کودک

گریه های طولانی

بخوانید  سوال 287