اینجا یه عالمه سوال و جوابه با موضوع آگاهی جنسی کودک.

سوال هایی که مامان و باباهایی مثل شما پرسیدن و مشاورهای راهچه هم پاسخ دادند. کافیه لیست رو نگاه کنین و موضوعی که می خواین رو پیدا کنید.

حمام بردن کودک

دختر 5 ساله و فهمیدن مسائل زناشویی!!

مامان، بچه از کجا به دنیا میاد؟

دکتر بازی خطرناک دختر و پسر

دعوت به خلوت کودکانه

دستشویی رفتن و واکنش بزرگترها

خودارضایی دختر 16 ساله

سوالات جنسی بچه ها را چگونه پاسخ بدیم؟

چه جوری بچه دار میشیم؟

بلوغ زودرس در دختران

از کی و چه جوری به بچه ها آموزش جنسی بدیم؟

دخترها با پسرها چه فرقی دارند؟

عکس های اینترنتی و کنجکاوی جنسی

اینترنت و سرک کشیدن بچه ها در آن

مامان ختنه یعنی چی؟

دوست دارم بدن لخت یه خانم رو ببینم!

سوال 294

بخوانید  دستشویی رفتن