جلسات والدین چمرانی ها

 جلسه پایان سال تحصیلی

کلاس دوم پسرانه

خانواده بزرگ شهید چمران جلسه ی پایان سال تحصیلی پایه ی دوم پسرانه

جلسه ی جمع بندی پایان سال

پایان هر سال تحصیلی در مدرسه ی چمران، معلم های هر پایه ارائه ای از آن چه که در سال تحصیلی در مدرسه گذشته است می دهند. از چالش های پایه و راه کار های آن می گویند. امسال تصمیم گرفتیم که ارائه ی ما کمی متفاوت باشد و رویکرد حل مسئله داشته باشد. همان طور که هر بچه ویژگی خودش را دارد، جمع بچه ها کنار هم، یک سری ویژگی خاص دارد. بنابراین هر کلاسی می تواند چالش های خودش را داشته باشد. در ادامه تعدادی از بزرگ ترین چالش  کلاس دوم و راه حل هایی که در برابر آن به کاربرده شد را بیان می کنیم.

اگر معلم کلاس دوم هستید و می خواهید با تجربیات معلم های چمرانی و اصول آن ها آشنا شوید، و به ایده های خلاقانه برای آموزش کلاس دوم با بازی و فعالیت دست پیدا کنید، به لینک های زیر مراجعه کنید.

یک کوله تجربه معلمان دوم دبستان

بسته پایه دوم

چالش بزرگ کلاس، حواس پرتی بچه ها

درصد زیادی از انرژی معلم صرف جمع کردن حواس بچه ها و متمرکز کردن آن ها می شد. اگر قرار بود مفهومی آموزش داده شود، خیلی کار سخت تر می شد. باید یک برنامه ریزی دقیق برای آن می‌داشتیم. حواس پرتی در موضوعات مختلف مسائلی به وجود می آورد.

در تعهد و مسئولیت پذیری و جدیت و کارگروهی و… . مثلا بچه ها می گفتند که حواسمان پرت شد و یادمان رفت که مسئولیتمان را سر موقع انجام دهیم. در کار گروهی بچه ها با هم به مشکل بر می خوردند و از دوستشان شکایت می کردند و می گفتند که او هواسش پرت می شود و همکاری نمی کند.

راه حل چالش حواس پرتی

استفاده از بستر بازی: وقتی انرژی تخلیه نشده در بچه ها زیاد باشد، بچه ها حواسشان خیلی پرت می شود. مثلا روزهای شنبه یا روز هایی که بعد از تعطیلات باشد بچه ها خیلی انرژی دارند.

 بازی هیجانی: راه حل ما بازی های هیجانی بود. بعد از بازی های هیجانی و تخلیه انرژی تغییر محسوسی در حواس جمعی بچه ها می دیدیم. بازی هایی مثل والیبال، فوتبال، دو و…

بازی های درسی و تثبیت و مرور: یک قاعده ای وجود دارداگر فعالیت رو به روی بچه برای او جذاب باشد و علاقه داشته باشد حواسش بیش تر جمع می شود. حالا اگر حواس دیگر بچه هم درگیر شود تاثیر بیش تری پیدا می کند. بازی فعالیت مورد علاقه ی بچه هاست، اگر بازی توام با لمس کردن و دیدن و شنیدن و چشیدن باشد و حواس مختلف را درگیر کند خیلی بیشتر به تمرکز نزدیک می شویم. سعی می کردیم در بستر بازی مفاهیم درسی کلی را منتقل کنیم. زنگ بازی فارسی داشتیم که دنیای کلمات بود.در زنگ بازی ریاضی آموزش ریاضی کلا دوم با بازی انجام می شد.

بخوانید  جلسه پایان سال تحصیلی کلاس پنجم دخترانه

اگر به دنبال روش های آموزش کلاس دوم با بازی برای آموزش ریاضی کلاس دوم هستید و می خواهید یک کلاس پویا و متفاوت داشته باشید لینک زیر برای شما می تواند مفید باشد.

کارگاه درس پژوهی ریاضی دوم دبستان

کارگاه کتاب درسی ریاضی دوم

ایده های چمرانی برای درس ریاضی دوم دبستان

آموزش فارسی کلاس دوم با بازی: در انتقال مفهوم، یک سری مفاهیم پایه هستند. مثلا ساختار جمله. بچه ها در کلاس اول جزء را حرف می دانند و کل را کلمه. در کلاس دوم باید کل از کلمه به جمله تبدیل شود و بچه ها ساختار جمله را بفهمند. یک بازی که برای ساختار جمله انجام می دادیم. سه رنگ کاغذ داشتیم. روی یک رنگ کلمات فاعل، روی یک رنگ مکان، و روی یک رنگ انجام یک فعلی نوشته بود که البته بچه ها این ها را نمی دانستند. بچه ها باید ۳ تا از این کاغذ ها که ۳ رنگ مختلف داشتند را کنار هم قرار می دادند و جمله می ساختند. بعضی از این جمله ها خنده دار می شد و برای بچه ها بازی را خیلی جذاب می کرد.

اگر به دنبال روش های آموزش کلاس دوم با بازی برای آموزش فارسی کلاس دوم هستید لینک های زیر می تواند برای شما ایده های نابی داشته باشد.

کارگاه درس پژوهی فارسی دوم دبستان (۲ جلسه)

كارگاه كتاب درسى فارسی دوم دبستان

بستر پروژه: بستر بعدی، پروژه است. پروژه در مدرسه چمران تعریف خاص خودش را دارد. پروژه کار مستمری است که در یک زمان مشخص باید به مرور انجام شود. تجربه شود گاهی مسیر عوض شود. در بستر پروژه هم به علت درگیر شدن حواس مختلف تمرکز افزایش پیدا می کند. مثلا در پروژه آشپزی اول دیدیم که هر غذایی از چه مواد اولیه ای تشکیل شده است. مثلا یک اردویی به شیرینی فروشی رفتیم و از نزدیک بچه ها مشاهده کردند. پروژه را شروع کردیم و حدود ۴ ماه طول کشید. این یک تجربه ملموس در طول زمان برای بچه ها بود. در آخر سال که بچه ها با آمار آشنا شده بودند پروژه آمار تعریف کردیم.

بخوانید  جلسه پایان سال تحصیلی کلاس پیش دبستانی پسرانه

اگه معلم کلاس دوم هستید و به دنبال روش های آموزش کلاس دوم با بازی برای آموزش علوم کلاس دوم هستید و می خواهید یک کلاس پویا و متفاوت داشته باشید لینک زیر برای شما می تواند مفید باشد.

کارگاه علوم دوم دبستان

بستر مسئولیت: مسئولین فعالیت روزمره تکراری است. بچه ها باید یاد بگیرند که این کار هر چه قدر هم که تکراری باشد مسئولیت من است. مسئولیت ها را گروهی تقسیم می کردیم. وقتی گروهی مسئولیت داشته باشند، اگر کسی خواست حواس پرتی و کم کاری کند، مطالبه جمع از او خیلی جدی است. این موضوع همه را متعهد تر می کند. در مسئولیت های فردی هم امتیاز دهی و مطالبه عمومی داشتیم.

قانون گذاری: یک تابلوی قانون درست کردیم. وقتی یک مطلبی نوشته شود خیلی در تمرکز موثر است و با صرفا گفتن آن خیلی فرق دارد. بچه ها را مدام به قوانینی که روی تابلو بود ارجاع می دادیم. عواقب رعایت نکردن هر قانون هم می نوشتیم مثلا محروم شدن از بازی جمعی. تعداد قوانین هم زیاد نبود که اجرا شدن آن ها سخت نشود.

تمرین و ارزیابی: اوایل سال در همان بستر بازی انجام می شد. در این بخش وضعیت آموزشی هر دانش آموز را بررسی می کردیم. بعد از ارزیابی نیاز به آموزش دوباره اما به صورت فردی بود. هر مبحثی که برای دانش آموز جا نیفتاده بود به صورت فردی با او کار می کردیم.

نظارت قبیله ای: بچه ها خیلی همدلی داشتند. مثلا اگر کسی از درسی عقب مانده بودند دوستانش برای او دلسوزی می کردند و به معلم می گفتند که به او کمک کند.

نظارت فردی: توسط شخص معلم انجام می شد. با توجه به شناختی که از بچه ها پیدا کردیم، اولویت نظارت برای بچه های بود که هوای پرتی بیش تری دارند.

بازخورد به و از والدین: در مورد بچه هایی که با هیچ راهی نمی‌توانستیم چالش را حل کنیم با خانواده در میان می گذاشتیم. نکات والدین هم به صورت فردی پیگیری می شد.

برای دیدن ایده های  آموزش کلاس دوم با بازی و فعالیت های جانبی می توانید ارائه زیر توسط معلم کلاس دوم پسران چمرانی  را مشاهده کنید.