جلسات والدین چمرانی ها

 جلسه پایان سال تحصیلی

کلاس پیش دبستانی پسرانه

خانواده بزرگ شهید چمران جلسه پایان سال تحصیلی کلاس پیش دبستانی پسرانه

جلسه ی جمع بندی پایان سال

پایان هر سال تحصیلی در مدرسه ی چمران، معلم های هر پایه ارائه ای از آن چه که در سال تحصیلی در مدرسه گذشته است می دهند. از چالش های پایه و راه کار های آن می گویند. امسال تصمیم گرفتیم که ارائه ی ما کمی متفاوت باشد و رویکرد حل مسئله داشته باشد. به تعدادی از چالش ها و راه حل آن ها اشاره می کنیم.

اگر مربی پیش دبستانی هستید و می خواهید با تجربیات مربی های چمرانی و اصول آن ها آشنا شوید و به ایده های خلاقانه برای طراحی بازی و فعالیت پیش دبستانی دست پیدا کنید، به لینک های زیر مراجعه کنید.

یک کوله تجربه مربیان پیش دبستانی

کارگاه درس پژوهی اصول پیش دبستانی چمرانی

چالش تعامل

یکی از مهم ترین اهداف ما در پیش دبستانی پسرانه این است که بچه ها بتوانند با هم سن و سال خود و سن های دیگر ارتباط بگیرند. برای تعامل با هم دیگر کارهای گروهی جذاب تعریف کردیم. و برای تعامل با سن های دیگر به اردوهای محلی می رفتیم و با کلاس های دیگر تعامل داشتیم.

بازی: بستر بازی برای تعامل خیلی مناسب است. به خصوص بازی های هیجانی. برای بچه ها فوتبال خیلی جذاب است. فوتبال یک بازی گروهی است که برای برنده شدن باید هم ‌گروهی خود را بالا بکشی. همچنین مفهوم تلاش و تمرین برای رسیدن به هدف را یاد می گیرند.

اگر مربی پیش دبستانی هستید، و می خواهید به گنجینه ای از فعالیت های پیش دبستانی و بازی های مناسب پیش دبستانی دست پیدا کنید، به لینک ی زیر مراجعه کنید.

بخوانید  جلسه ی پایان سال تحصیلی پایه ی پنجم پسرانه

کارگاه بازی پیش دبستانی پسرانه

فعالیت گروهی: یک سری از فعالیت ها را داخل کلاس و یک سری را خارج کلاس تعریف می کردیم. مثلا می رفتیم کلاس اول و با بچه های کلاس اول فعالیت تعریف می کردیم. ابتدا یک سری از بچه ها نسبت به این قضیه گارد داشتند و مقاومت می کردند. یک سری فعالیت های هیجانی مشترک بین آن ها تعریف کردیم که این مقاومت بشکند. بازی های هیجانی گروهی مثل فوتبال خیلی در بهبود تعامل کمک می کرد. مثلا برای تیم بندی فوتبال جوری شده بود که بچه ها به اشتیاق یک بازی خوب کاملا تیم بندی را مدیریت می کردند که تیم های رو به رو به یک اندازه قوی باشند. در راستای هویت سازی و کار گروهی باید برای بچه ها جا می انداختیم که اینجا کلاس و مدرسه همه ی ماست. یک سری فعالیت های گروهی در راستای نظافت کلاس و مدرسه تعریف کردیم.

اردوی محلی: با بچه ها به اردوهای محلی می رفتیم، مثلا میوه فروشی. در میوه فروشی بچه ها چند گروه می شدند و خودشان با آقای میوه فروش تعامل می کردند و میوه انتخاب می کردند. تا بچه ها یاد بگیرند که با مردم چه گونه تعامل کنند.اردوی پارکمان را با بی آر تی رفتیم. در آن جا هم شیطنت بچه ها مواجهه مردم با آن برای بچه ها تجربه ای از تعامل بود.  آخرین اردوی خانگی که با بی آر تی رفتیم، بچه ها کاملا محترمانه و آرام وارد بی آر تی شدند و ایستادند.

برنامه کلاسی و نظم

می‌خواستیم برای کلاس هویت سازی کنیم. چون بچه ها سواد نداشتند، برنامه کلاسی را با یک سری نماد مشخص می کردیم. کتاب علامت ساعت قصه گویی بود. توپ برای بازی هیجانی، قیچی برای کاردستی و…این کار یک شروعی برای قانون پذیری و نظم پذیری است.

بخوانید  جلسه پایان سال تحصیلی کلاس چهار ساله ها

چالش غذا خوردن بچه ها

در ابتدای سال حدود نصف بچه ها سر سفره نمی آمدند یا خیلی کم می خوردند و می رفتند کاری که کردیم این بود که فضای غذا خوردن را تغییر دادیم. بچه ها به حیاط رفتند و با لاستیک ها میز و صندلی ساختند. به یک چالش برخورند که میزان سوراخ بود. خودشان با یک تکه مقوا حل کردند. یک قانونی هم داشتیم که هر کس حتما باید یک لقمه بخورد. گاهی در راستای همان تقویت تعامل با کلاس های دیگر غذا می

فعالیت های هنری

فعالیت های دست ورزی و هنری را باید جذاب می کردیم. مثلا یک دفعه گل بازی را با لگو ترکیب کردیم و خیلی جذاب شد. بچه ها برای لگوی سرباز سنگر ساختند. این فعالیت ها را گروهی تعریف می کردیم که به تقویت تعامل کمک کند.

اگر مربی پیش دبستانی هستید، و می خواهید به گنجینه ای از فعالیت های پیش دبستانی دست پیدا کنید، به لینک های زیر مراجعه کنید.

بسته فعالیت پیش دبستانی

ایده های چمرانی برای فعالیت با کودکان پیش دبستان

بسته فعالیت نقاشی پیش دبستان

برای دیدن ایده های  فعالیت های پیش دبستانی و راهکار های حل چالش های کلاس پیش دبستانی  و افزایش مهارت های پیش دبستانی می توانید ارائه زیر توسط معلم کلاس پیش دبستانی پسران چمرانی ها را مشاهده کنید.

اگر مربی پیش دبستانی هستید، و می خواهید کلاسی متفاوت و پویا و جذاب داشته باشید، به لینک های زیر مراجعه کنید.

کارگاه بستر فعالیت پیش دبستانی پسرانه