همه ی ما سال های دور یا نزدیک دانش آموز بودیم. خاطرات خوب و بد زیادی هم از آن روزها برایمان باقی مانده.
امروز دانش آموز بودنتان کجای زندگی شماست؟

چه نور باریکی از آن موقع برایتان روشن شد که هنوز در زندگی و کارتان می تابد و برای شما ماندگار شده؟

ما در این ده سال، سعی کردیم به لطف خدا و همراهی شما، چراغ هایی هرچند کوچک در مسیر راه بچه های چمرانی روشن کنیم.

امیدواریم چراغها پرنور و روشن برایشان باقی بمانند.

گوشه ای از فعالیت های روز دانش آموز ادبستان دخترانه و ادبستان پسرانه شهید چمران را در فیلم ببینید.

نذر فرهنگی

  • در صورت تمایل
  • در صورت تمایل
  • تومان

بخوانید  گزارشاتی از فعالیت های انجام شده در حسینیه کودک و ادبستان های شهید چمران