محیط پیرامون ما با ماده احاطه شده است. وقتی با کنجکاوی به اطراف خودمان دقت می کنیم متوجه می شویم که گاهی این مواد تغییراتی می کنند. معمولا درک مفهوم تغییرات فیزیکی برای بچه های کلاس پنجم سخت است.

اگر می خواهید با یک پروژه برای ارائه مفهوم تغییرات فیزیکی آشنا شوید، حتما متن زیر را از دست ندهید.

 • نام درس

  تغییرات فیزیکی و شیمیایی

 • شماره درس

  درس دوم

 • درس

  علوم پنجم

 • ابزار مورد نیاز

  کاغذ نازک

  دو عدد نی یا دو عدد چوب نازک

  چسب

  قیچی

  نخ محکم

از کجا شروع کنیم؟ می‌توانیم از کاغذ باطله با کاغذ رنگی استفاده کنیم. باید کاغذ را به شکلی که در تصویر آمده برش بزنیم.
حالا چوب‌ها را به اندازه‌ی قطر بادبادک اندازه می‌زنیم و آن‌ها را با نخ محکم به هم می‌بندیم. سپس چوب‌ها را به کاغذ می‌چسبانیم.
در ادامه روی کاغذ دو سوراخ ایجاد می‌کنیم و نخ‌ها را از آن رد می‌کنیم. بادبادک ما آماده است.
چند سوالوقتی کاغذ را برش زدیم می توانیم از بچه ها بپرسیم؟
کدام‌یک از ویژگی‌های آن (شکل، اندازه، بو، رنگ) تغییر کرد؟
موقع بریدن چوب و نخ کدام‌یک از ویژگی‌های آن‌ها (شکل، اندازه، بو، رنگ) تغییر کرد؟
در مرحله‌ای که نخ را گره زدیم کدام‌یک از ویژگی‌های آن (شکل، اندازه، بو، رنگ) تغییر کرد؟
پیشنهاد: یک روز که هوا بادی بود با پدر مهربانمان به فضای آزاد رفته و بادبادک را به پرواز در آوریم.
بخوانید  قطاب های خانگی که دخترهای کلاس دومی آن را درست کردند