آموزش

ارزش

مکانی

با بازی

خانواده بزرگ شهید چمران یکی، ده تایی رو با یه قصه، جذاب کن برای کلاس اولی ها

قصه ها می تونند مفاهیم انتزاعی ریاضی رو برای بچه ها ملموس تر کنند.

تو این فیلم می تونی یادبگیری که با یه داستان، چه جوری ارزش مکانی اعداد و یکی ده تایی رو به کلاس اولی ها یاد بدی.

فرقی نمی کنه چه خودت فیلم رو به عنوان معلم، پدر یا مادر ببینی یا اینکه مستقیم به کلاس اولی ها نشون بدی.

برای استفاده از کوله بار تجربه مربیان چمرانی می توانید به کارگاه های یک کوله تجربه ی معلمان چمرانی موجود در سایت کاچی (محصولات چمرانی ها) به طور مثال یک کوله تجربه مربیان اول دبستان مراجعه کنید.

آموزش ارزش مکانی اعداد

درس ریاضی

پایه اول دبستان (دخترانه)

معلم: فاطمه فیض آبادی

در این فیلم چه می بینیم؟

آموزش ارزش مکانی با داستان.

مسافرخانه آقای یکی، تا ۹ نفر جا داشت و دانه دانه مسافر می پذیرفت. مسافرخانه آقای ده تایی، هر ده نفر را در یک دسته (اتاق) جا می داد. تعداد مسافر های آقای یکی به ده نفر رسید. به همین علت آقای یکی مجبور شد از آقای ده تایی کمک بگیرد … .

برای استفاده از تجربه های چندین ساله ی تیم چمرانی ها در قالب کارگاه ها و ایبوک های آموزشی و تربیتی،  می توانید به سایت کاچی (محصولات چمرانی) مراجعه کنید. برای نمونه در لینک زیر می توانید ایده های چمرانی ها برای بازی برای آموزش و تثبیت نشانه های کلاس اول را مشاهده کنید.

بسته بازی فارسی اول

کارگاه درسی فارسی اول

بخوانید  پرنده ها را بشناسیم با یک نقاشی از پرنده ها